post-featured-image-89908.jpg

Предсрочното освобождаване, при наличие на законовите предпоставки, е гаранция за защита на обществения интерес

Институтът на предсрочното освобождаване (често отъждествяван с израза „условно предсрочно освобождаване“) бе обект на съществени законодателни промени. Правните норми, отнасящи се до м...