post-featured-image-91325.jpg
Пламен Петков, районен прокурор на Плевен:

През 2020 г. няма нито една телефонна измама на територията на Районна прокуратура - Плевен*

Прокурор Петков, след окрупняване на районните прокуратури, от началото на 2020 г. към Районна прокуратура – Плевен преминаха като териториални отделения прокуратурите в Кнежа, Левски, Никопол и...