Неправилно тълкуване на две алинеи компрометира обезпечителното производство

Необходимо е ВКС да вземе отношение по прилагането на чл.396 от Гражданския процесуален кодекс и да наложи прочит на тази разпоредба в духа и съобразно целите на закона.Всеки юрист знае, че обезпечителното производство цели да предостави защита на едно спорно право по висящ спор срещу евентуални недо...