Прехвърляне на търговско предприятие*

* Статията е съобразена със законодателството към 09.06.2009 г.Сделките, с които се извършват прехвърляния (продажби) на търговски предприятия имат все по-широко приложение в съвременния търговски оборот. Те проявяват различна степен на сложност в зависимост от това дали се касае за частично или за ц...