Нотариатът пред изпитанията на общностния правен ред

(Продължение от брой 9, 2009 г.)Лисабонският договор осигурява "континюитета" на изключението относно дейностите, свързани с упражняване на публична власт (чл. 45 от ДЕО). Въпросната разпоредба е запазена без редакционни изменения и промяната се състои единствено в нейното ново номериране (...

Българският нотариат пред изпитанията на общностния правен ред

Из Закона за нотариусите и нотариалната дейност:"Чл. 8. (1) Правоспособност на нотариус може да придобие дееспособно физическо лице на възраст до 60 години, което е само български гражданин…"Тази наглед безобидна формулировка на изискванията за правоспособност на нотариус породи &quo...