Недопустимо ограничение на достъпа до съд

Член 6 т.1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС) гарантира правото на справедлив съдебен процес, един от аспектите на който е правото на достъп до съд. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) нееднократно е подчертавал, че липсата на достъп до съд обезсмисля...