Българският наказателен магистрат е лишен от диалог с Люксембург

Европейският съвет в Тампере през 1999 г. решава, че принципът на взаимното признаване трябва да се превърне в крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по наказателни въпроси, тъй като взаимната правна помощ към този момент се нуждае от значително подобрение. Този въпрос придобива особена важност...