post-featured-image-37727.jpg

Зловеща клада на правни принципи и международни договори *

На 01. 07. 2014 г. влизат в сила санкциите на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и...
post-featured-image-27352.jpg

Радостно покаяние

Коментарът "Пакистанска храна за размисъл" стои на сайта www.braykov.com от  месец март 2007 година. Написах го със завист към този далечен и достоен народ и с отчаяние за нашата дистанц...