Неуредените въпроси в новоизменения закон за обществени поръчки - ЗОП

За да се запушат всички пролуки, даващи възможност за заобикаляне на закона, е необходим ясен стратегически поглед, осъществен в няколко насоки.I Преодоляване на липсата на координация на ЗОП със законодателството, уреждащо финансовата дисциплина и бюджетното и счетоводното законодателствоВ това има...

Съветниците на министрите с недействителен статут?

акви са юридическите аргументи в подкрепа на това твърдение?Според Закона за администрацията (ЗАдм) има два вида съветници:1.Съветници, които са държавни служители и са назначени по служебно правоотношение;2.Съветници, които са членове на политическите кабинети и са назначени на трудово правоотношени...