ВАС трябва да бъде "възстановен" и в Закона за нормативните актове *

* Заглавието е на редакцията.Законът за нормативните актове (ЗНА) e приет през 1973 година. За действащите по онова време обществени отношения той наистина е демократичен нормативен акт и урежда материя, която дори днес не е уредена законодателно в много европейски държави.Във времето, когато съдебни...