post-featured-image-21663.jpg

Омбудсманът ще търси начин за спасяването на приюта на отец Иван в Нови хан

Една от първите задачи, с които реши да се заеме новият национален омбудсман Константин Пенчев, бе да се опита чрез разговори с институциите и обществеността да намери начин да бъде запазен домът за си...
post-featured-image-13852.jpg

ВАС потвърди решението на ВСС за назначаването на Веселин Пенгезов за председател на Апелативен съд – София

Ръкопляскания в съдебната зала. Това рядко се случва и по принцип е недопустимо в храма на Темида, но именно по този начин посрещнаха присъстващите жалбоподатели и журналисти произнесеното на 30 май 20...

Решението на МС за създаване на Национален кризисен щаб за боклука в София се оказа нищожно

Право да създаде Национален кризисен щаб за сметосъбирането в София е имал премиерът, а не правителството, стана ясно след произнасянето по спора на Върховния административен съд (ВАС). С решение от 4 юни 2009 г. тричленен състав на съда отмени, по жалба на кмета на Столична община, Решение №242/09.0...

Не бързи, а високоскоростни производства текат по изборите

Четири дела, образувани по жалби срещу решения на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП), реши Върховният административен съд (ВАС) за една работна седмица. В публичното пространство се появиха коментари, че по отношение на бързин...

Константин Пенчев обяви криза

С мрачната прогноза, че Върховният административен съд (ВАС), който досега гледаше делата бързо и в разумни срокове, вече ще насрочва заседания за след година, започна пресконференцията за годишния доклад на ВАС в средата на април.Повод за негодуванието на председателя на съда Константин Пенчев е нен...

Наши магистрати в Брюксел

От 9 до 11 февруари 2009 г., – преди излизането на доклада – български магистрати посетиха Европейския парламент (ЕП) в Брюксел по покана на депутат Душана Здравкова. Заместник-председателят на Върховния административен съд и председател на Асоциацията на българските административни съдии...

Добрич "осъди" Варна за достъп до информация

С решение от първия работен ден на новата година, съдия Нели Каменска от Административен съд – Добрич отмени Решение №2/22.07.2008 г. по заявление за достъп до обществена информация, постановено от Тинка Косева – тогава изпълняваща длъжността председател на Административен съд – Вар...

Дали МВР може да ни следи в интернет и да знае с кого и кога говорим по телефона

Петчленен състав на ВАС трябва да реши окончателно до месец дали е законосъобразна Наредба №40/7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за...

ВАС: Заповедта на областния управител на Пловдив, с която той е отказал да отпише от актовите книги за държавна собственост бившия царски дворец "Кричим", не подлежи на съдебен контрол

С Решение от 10.11.2008 г. тричленен състав на ВАС обезсили акта на Пловдивския административен съд, с който бе прогласена нищожността на Заповед №ЗД-00-699/24.07.2007 г. на областния управител на Пловдив. С въпросната заповед той е отказал да отпише от актовите книги за държавна собственост и да пре...

Уволненият заместник на ДАНС Иван Драшков подаде жалба във ВАС

Във ВАС бе образувано адм. дело №13060/2008 г. по жалба на Иван Драшков срещу Решение №634/09.10.2008 г. на Министерския съвет, с което жалбоподателят е освободен като заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).Атакуваното решение на МС е прието на основание доклад на м...

Следователите обжалват отнемането на сградите им

Във ВАС бяха образувани 23 дела по жалби на директори на окръжни следствени служби срещу Решение №643/13.10.2008 г. на Министерския съвет. С атакувания акт се отнема, "поради отпаднала нужда", от Министерството на правосъдието правото на управление върху части от имоти – публична държ...

"Темида трябва да остави превръзката и да вземе меча"

Това заяви при откриването на "дома" на Административния съд във Варна шефът на ВАС Константин Пенчев.Г-н Пенчев подчерта, че Висшият съдебен съвет трябва да започне да уволнява магистрати дори и при съмнения за корупция, защото при това престъпление вината се доказва трудно пред съд и не е...

ВАС остави жива интригата за цените на газа

На председателя на ДКЕВР Константин Шушулов ще му се наложи да изчака още малко, преди да разбере дали е сгафил.За 15 декември 2008 г. бе отложено разглеждането по същество на образуваното в края на октомври дело срещу утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) цени за...

При конкурс чрез атестиране ВСС не е обвързан с реда на класирането

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Светлана Вайзе срещу решението на ВСС за приемане на комплексната й атестационна оценка, решенията за назначаване на кандидатите за свободните места във ВКС, ВАС и НСлС, решенията за класиране на кандидатите за съдии във ВКС, ВАС и за следователи в НСлС.Съд...