post-featured-image-30596.jpg

Нови положения в административното наказване

В края на декември м. г. приключи работата на експертната работна група към Министерство на правосъдието по изготвяне на проект за Кодекс на административните нарушения и наказания, който да отмени...