post-featured-image-38899.jpg

Как се избират председателите на върховните съдилища в страните от ЕС

Един преглед на избора на председатели на върховните съдилища в страните от Европейския съюз дава интересна картина. Най-голям процент са случаите, при които председателите на върховните съдилищ...
post-featured-image-30737.jpg

Участие на обезпечени кредитори в производство по несъстоятелност

Предмет на тези кратки бележки е участието на кредитори с обезпечено вземане със залог или ипотека от трето лице в производство по несъстоятелност. 1. При наличие на предпоставките по чл. 607а Т...