post-featured-image-31849.jpg
Съдия Теодора Стамболова:

Когато членове на ВСС твърдят, че Камен Ситнилски е избран спорно, това може да се отнесе и до тях самите*

Теодора Стамболова е завършила юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". От 1989 е стажант-съдия в Софийски градски съд (СГС), а след конкурс от 1991 г. е назначена за младши съдия в СГС. С...