Политиците затягат контрола върху съдебната система

С ратификацията на договорите за членство на България в Съвета на Европа и Европейския съюз страната ни прие да стане част от тяхното правно пространство, като спазва техните правила и стандарти. Това общо пространство е изградено на принципа на диалога между националните съдилища, Съдът по прават...

Обществен ли е договорът за диктатура на прокуратурата

През 2006 г. написах статията "Независим съд или прокурорска република". В нея обясних, че Европейският съд по правата на човека е изразил ясно мнение, че прокуратурата е страна в производството пред съда и не може да упражнява съдебна власт в наказателния и гражданския процес. Ненормалното разпре...
post-featured-image-35574.jpg

За диалога между Съда в Страсбург и националните съдилища

Повече от 20 години след ратификацията на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ, Конвенцията) едва ли е необходимо да се припомня, че по силата на чл. 5 /4/...