post-featured-image-44559.jpg

Конституционният съд не е заплаха за промените в основния закон

Проблемът за приложното поле на решение №3 на КС от 2003 г. се превърна в централен в контекста на дебата за реформата на съдебната власт. Някои юристи видяха в него абсолютна пречка за реформите, з...
post-featured-image-35661.jpg

И районните съдилища трябва да могат да сезират Конституционния съд

Когато се говори за системата от способи за защита на основните права, обикновено на предна позиция излиза традиционното правосъдие - съдебната система, което, разбира се, е естествено. Съдебната си...