Ще проговорят ли сенките на демоните?

орупцията е специфичен проблем за всяко общество и политическа система. На теория всички знаят, че я има, но на практика само в много редки случаи тя се доказва. Обикновено антикорупционните пробиви са се случвали на ниски и най-много на средни равнища. Високите етажи, за които говореше Петър Стоянов...