post-featured-image-37710.jpg

Поредният "нов" ЗОП

На 13 май 2014 г. в  брой 40 на "Държавен вестник" беше обнародван поредният закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Без преходните и заключителни разпоредби то...