post-featured-image-40449.jpg

За почерковите експертизи и за подводните камъни

При криминалистическото изследване на ръкописни текстове и на подписи в документи с цел установяване авторството им, в практиката понякога се налага да се изследват и техни ксерокопия. Това обикнове...