Защитен щит или "тесла" за бизнеса

Вече минаха два месеца от влизането в сила на промените в Търговския закон1, предвиждащи по-строга форма на валидност на най-разпространените дружествени решения и договори. Това беше въведено според мотивите на законопроекта като "превенция срещу съставянето на неистински документи" при кражбите...