АВп отговори на д-р Кацаров: Само съдът може да се произнася за решенията на длъжностните лица по регистрацията

АВп отговори на д-р Кацаров: Само съдът може да се произнася за решенията на длъжностните лица по регистрацията
снимка:БГНЕС

Агенцията по вписванията (АВп) излезе със становище във връзка с отказите за вписване на ново ръководство на болниците „Лозенец“ и „Александровска“, както и позиция на институцията относно твърдения за превишаване на влияние на ръководството на Агенцията.

Както „Правен свят“ писа, по-рано в сряда здравният министър д-р Стойчо Кацаров поиска правосъдният да окаже натиск над Агенцията по вписванията заради отказа да впишат новите ръководства на двете болници. На първо място д-р Кацаров пише, че настоява правосъдният министър проф. Янаки Стоилов да натисне работещите в Агенцията по вписванията да впишат новите, избрани еднолично от него ръководства на болниците „Лозенец“ и „Александровска“.  И настоява проф. Стоилов да наруши закона и да уволни директора на Агенцията, защото ръководеният от нея орган е спазил закона.

Ето какво отговарят обаче от АВп:

Агенция по вписванията информира, че по партидата на „Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец"“ ЕАД, ЕИК 205967328, АВ няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като  с Определение № 89/07.06.2021 г. по т. д. № 999/2021 г. на Софийски градски съд,  регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред Софийски градски съд  по искова молба с вх. № 3414/07.06.2021 г. (ВИЖ в прикачения файл)

Във връзка с постановен отказ за вписване на промени в обстоятелства по партидата на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, ЕИК 831605795, относно състава на съвета на директорите и представляващия дружеството, Агенция по вписванията изразява следната позиция:

Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на министъра на здравеопазването с № РД-16-358/04.06.2021 г., съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място се назначават нови трима членове. В протокола е посочено, че решението е взето на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) – т.е. след провеждане на конкурс, по посочения в закона ред.  Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс. (ВИЖ в прикачения файл)

Постановеният отказ е мотивиран с констатираното противоречие, а именно,  че в един и същ документ се твърди, че от една страна е налице проведен конкурс (позоваване на нормата на чл. 21 от ЗПП), а от друга страна - че заявените за вписване членове на съвета на директорите се назначават за срок до провеждане на конкурс.

Агенция по вписванията, респективно длъжностните лица по регистрация, няма правомощия да се произнася по отношение на законосъобразността или правилността на решенията на принципала на държавното предприятие – в случая министъра на здравеопазването и не си е позволила подобни действия.

Преценката на длъжностните лице по регистрация е формална и се свежда до установяване на съответствие на исканите за вписване обстоятелства с приложените, в доказателство на това документи. Проверката по конкретния случай е установила противоречие и това е мотивирало отказа на длъжностното лице по регистрация.

За сравнение, по идентично като правна хипотеза заявление, с вх. рег. № 20210608132644, подадено по партидата на „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, ЕИК 201616805, което също е публично предприятие по смисъла на ЗПП, са заявени за вписване промени в състава на управителния съвет. Към заявлението е представена Заповед № РД-49-226 от 01.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, в която подобно противоречие не се открива и към настоящия момент заявлението е разгледано и е със статут „вписване“ (ВИЖ в прикачения файл).

От изложеното е видно, че длъжностните лица по регистрация извършват формална проверка за наличието на предвидени в закона предпоставки за вписване на заявени обстоятелства. 

Следва изрично да се посочи, че съгласно чл.25, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че отказите на длъжностните лица по регистрация подлежат на съдебен контрол. Законът не предвижда възможност за административен контрол от страна на Агенция по вписванията по отношение на произнасянията.

Във връзка с твърдения за превишаване правата на ръководството на Агенция по вписванията, обръщаме внимание, че вписванията на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ се извършват по реда на охранителното, а не на административното производство. Действията по регистърното производство – вписвания или откази, подлежат на съдебен, а не на административен контрол. Министърът на правосъдието, други лица с ръководни функции от министерството, както и ръководството на Агенция по вписванията нямат правомощия да влияят върху решенията на длъжностните лица по регистрация.

Обръщаме внимание, че в рамките на законовите си правомощия и с цел еднакво и правилно прилагане на закона, по отношение на регистърното производство, настоящото ръководство на Агенция по вписванията е първото, което въвежда методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация, с цел стриктно и в интерес на гражданите и бизнеса правно обслужване.

Още по темата

ЕК откри процедура за установяване на нарушение срещу България, Германия, Полша и Португалия

Предишна новина

БСП вкара Модел 4 в предизборната си кампания

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

  1. 1
    адвокат–сак | нерегистриран
    107
    -38

    Браво на АП- изключително издържан в правно отношение отговор. Време е всички самозабравили се политици да бъдат порязани чрез силата на Закона относно превръщането на един съдебен процес, в политика на настоящото служебно правителство.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.