Би било много жалко, а и страшно, ако има политическа намеса в решенията на ВСС**

Би било много жалко, а и страшно, ако има политическа намеса в решенията на ВСС**

Божидар Джамбазов е от поколението на младите прокурори, на които главният прокурор Борис Велчев заложи за промяна в посока към принципност и добросъвестност в работата. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски", цялата му кариера е в обвинението. От 2004 е в Софийска градска, от 2006 е зам.-градски прокурор. От 2008 е в звеното за разследване на злоупотреби с европейските фондове.
Едно от значимите спечелени от него дела с влязла в сила присъда е за пране на пари срещу Петър Петров (Амигоса), който е в затвора.
Джамбазов кандидатства два пъти за ключовия пост софийски апелативен прокурор и кандидатурата му беше подкрепена пред Висшия съдебен съвет /ВСС/ от главния прокурор. ВСС обаче не го изслуша, въпреки равния брой гласове на първото гласуване през март т.г.с фаворита на мнозинството. По този повод Борис Велчев изрази публично възмущението  си с думите "Омерзен съм от начина, по който се формира мнозинство за таен фаворит."

--------------------

Напоследък присъди по някои знакови дела на Софийска градска прокуратура бяха отменени от Апелативния съд, например присъдата на Валентин Димитров, бившия шеф на софийската "Топлофикация" – какво е Вашето обяснение?
По всяко дело решението е обвързано с конкретните материали. Това което мен ме притеснява, е голямата разлика между позициите, които се заемат от различните инстанции на съда. Тази разлика затруднява нашата работа относно критериите за постановяване на присъдите, особено по икономически дела, тъй като това е специфична материя. Искрено се надявам, че Върховният съд в крайна сметка ще наложи единна практика. Очаквам всички дела, по които има отмяна на присъда или постановяване на оправдателна, да бъдат разгледани от Върховната инстанция.

Как Върховният съд да наложи единна практика, ако съдът или съдията примерно е мотивиран от желанието да бъде харесан с цел кариерно израстване, а това е най-сигурно чрез тежки присъди именно по знакови дела, които са във фокуса на вниманието?
Лично аз бих изчакал решенията на Върховния касационен съд. Неслучайно наказателното производство е триинстанционно.

До каква степен работата на прокуратурата зависи от органите на досъдебното производство?
Работата на прокурора може да бъде както улеснена, така и затруднена от органите на досъдебното производство. Независимо че прокурорът носи отговорност за цялото досъдебно производство, на практика  колегите от големите прокуратури, каквито са софийските, няма как да осъществяват изисквания от закона постоянен контрол върху разследващите полицаи и следователите. В много случаи прокурорът се запознава с материалите едва след като е извършена голямата част от процесуално-следствените действия.

По нашумели наказателни дела обвинението се гради на показанията на свидетели, които са зависими от полицията, тъй като са имали криминални прояви или са обвиняеми за престъпления по други дела. След това пред съда те се отказват от показанията си. Прокурорът  едва в съдебната зала ли среща тези свидетели?

Много рядко ги вижда в досъдебното производство. С изключение на делата, които се разследват директно от прокурор, или тези от специализираните звена, в които прокурорът е в постоянна връзка с разследващите полицаи и задава въпроси и в досъдебната фаза. В повечето случаи прокурорът получава показанията на свидетелите в писмен вид и задава въпросите си към тях пред съда.

Но прокурорът има правото да прецени дали едно дело да бъде внесено в съда или не и оттам нататък той поема отговорност, че обвиненията са подкрепени с достатъчно събрани доказателства. Не е изключено в съдебна фаза да настъпи промяна в онова, което е установено като факти в досъдебната фаза, особено при делата за икономически престъпления. Пред съда  могат да се представят документи, които не са били известни в досъдебната фаза, а такива могат да се представят не само на първоинстанционния съд, а и на второинстанционния. Това може да наложи промяна включително и в позицията на прокурора. Неслучайно законодателят е предвидил събирането на доказателства да става на три нива – в досъдебната фаза, на първа и на втора съдебна инстанция.
Трудно ми е да коментирам кой колега по какъв начин работи с органите на разследването, всеки прокурор носи отговорност за собствената си работа, не трябва да се генерализира проблемът.
   
Какви са Вашите лични впечатления от работата на полицията и ГДБОП по тежките криминални престъпления? Два трагични случая за две убити момичета – Мирослава в Перник и Яна в Борисовата градина, засега са доникъде в разкриването на извършителите? Кой трябва да отговори дали и как работят разследващите, ако не прокуратурата?
Делото за Перник не е на нашата прокуратура – сама разбирате, че не мога да го коментирам. Но принципно: за мен големият проблем е образователен и се отнася до степента на подготвеност на разследващите полицаи. Този проблем е много голям и силно се отразява особено в разследването на икономическата престъпност, с която аз се занимавам и която е много динамична категория. За да бъдат ефективни разследващите и прокуратурата, те трябва да поддържат своите знания на нивото, на което се развиват икономическите отношения. Разследващите трябва да познават перфектно не само нормативната база, но и чисто практическата дейност – примерно по усвояването на европейските фондове. Това изисква мотивация за подготовка, за постоянно обучаване, а не просто ходене на работа. Този проблем стои за всяко ниво на досъдебната фаза и на съдебната система като цяло.
Иначе – всеки прокурор има достатъчно големи правомощия спрямо разследващите полицаи. Прокурорът може да поиска санкция за разледващия, може да го отстрани, може да изземе делото и да го възложи на друг, ако не е доволен от работата по разследването.

За какви престъпления се образуват най-много дела в Софийската градска прокуратура?
Грабежи, наркотици,  измами с банкови карти, тежки пътно-транспортни произшествия.

Оптимист ли сте че следващият Висш съдебен съвет ще бъде по-принципен от сегашния и ще спре да гласува  с неизречени мотиви  за тайни фаворити?
По-лесно ми е да кажа какво очаквам от хората в новия Висш съдебен съвет. ВСС  е правителството на съдебната система и за да я управлява  добре, трябва да  познава добре актуалните й проблеми. След това да има идеи как те да бъдат решени. Като казвам идеи, ми се ще новият ВСС да не разчита само на себе си, а да се вслушва в мненията, които съществуват вътре в системата. Оттам нататък трябва да я има волята за решаването им.
Това, което ме притеснява в постояннодействащия съвет, е,  че колегите постепенно се  откъсват  от системата и се дистанцират от нейните реални проблеми.

Като се говори толкова много за съдебна реформа, какво разбирате под реформа?
Високоефективна независима съдебна система. Ненормално е системата да се затлачва с дейност, която би могла да бъде административно-наказателна. Но много важно е да можеш да убедиш хората, спрямо които искаш да приложиш реформата, че тя е в полза на всички, и на нас, магистратите, и на цялото общество.

Какво означава  независимост на съдебната система и на всеки отделен магистрат?
Решенията да са базирани на фактите и закона. И да не зависят от никакви други обстоятелства.

Когато това не се случва във вашата система, на какво се дължи: на корупция, на натиск отвън, на готовност за услуги заради кариера?
Труден въпрос... Независимостта, за която и сфера да се отнася,  човек трябва сам да си отвоюва и да държи на нея. Магистратът трябва да се чувства стабилен и убеден, че независимостта е необходима и да я отстоява. Ако всеки съдия, прокурор, следовател, когато усети опит за влияние, реагира, това винаги ще бъде в полза на затвърждаването на независимостта на съдебната система. Когато се почувстваш притиснат, трябва да дадеш публичност на натиска.

А къде са защитните механизми на независимостта извън конкретния магистрат?
На първо място Висшият съдебен съвет. ВСС е органът, който е длъжен да гарантира независимостта на правосъдието. И освен него общественото мнение. За мен не е безразлично как се оценява нашата работа. Актовете на съда се постановяват в името на народа. Ако хората не чувстват справедливост, значи има голям проблем. Вярно, че той е комплексен, но е тежък проблем.

Казвате - общественото мнение, но то се формира преди всичко от политическите лица, тъй като те говорят най-много за съдебната система, не вие?
Аз лично нямам нищо против да се коментират моите действия на прокурор. Но е много важно всеки път, когато се атакува мое решение, да мога да обясня публично защо съм го взел.

Един от скандалните моменти от биографията на този ВСС, който се лиши от лятна ваканция, за да уволни съдия Мирослава Тодорова и да извърши още някое роднинско назначение, впечатли ли Ви или мина покрай Вас?
Естествено, че ме впечатли. Аз съм доволен, че Асоциацията на прокурорите излезе с декларация за уволнението на съдия Тодорова и съм солидарен с документа. Големият проблем е, че се налага  усещането за липса на критерий защо по отношение на един колега се взема мярка уволнение, по отношение на друг забележка. Аз не съм наясно.

Наистина ли не сте? А ако знаехте, че в деня преди уволнението съдия Тодорова като председател на Съюза на съдиите е подписала апел до всички магистрати да не гласуват на събранията за спуснати отгоре номинации за ВСС? И че две години тя подписва писма до ВСС,  които остро се противопоставят на пороците на статуквото, по-ясно ли става?
Никак не ми се иска да вярвам, че има политическа намеса... Би било наистина много жалко, а и страшно... Дори не искам да мисля за това... Все пак делото за уволнението на съдия Тодорова  още не е решено от Върховния административен съд...

Наесен ще бъде избран нов главен прокурор – какъв трябва да бъде той?
На първо място висококомпетентен и високоморален. Да познава проблемите на прокуратурата и да гарантира независимостта й. Да направи така, че прокурорите да чувстват подкрепа за своята работа както от него, така и от своите преки административни ръководители на всяко ниво. Всеки административен ръководител да поощрява хората, които си вършат работата, и да наказва онези, които не си я вършат.
 
*Препечатваме интервюто от "Дневник"


**Заглавието е на "Правен свят"


Съдът отстрани от длъжност кмета на Куклен

Предишна новина

Нямахме желание за конфронтация с Мирослава Тодорова, преразпределихме делата след консултации

Следваща новина

Коментари

33 Коментара

 1. 35
  ******* | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 34
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 33
  bed | нерегистриран
  0
  0

  I like the post ,thanks <strong><a href="http://www.petshappyhome.co.uk/dogs/houses-pens.html" target=_blank>dog pens for small dogs</a></strong>

 4. 32
  Sailor | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.orderedpillsonline.com/">viagra online</a> 562823 <a href="http://www.locateinsurdeals.com/">car insurance qoutes</a> 445 <a href="http://www.bestcarinsurrates.com/">cheap california auto insurance</a> 7545 <a href="http://www.carinsurcompanies.net/">cheap car insurance</a> 385 <a href="http://www.lowestdrugprices.net/">online cialis</a> 539

 5. 31
  Steffie | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.mymedicationsonline.com/">ordering cialis online</a> adprjo <a href="http://www.edpillsshop.net/">viagra</a> =-]] <a href="http://www.simondonconference.org/">infinity auto insurance</a> ouym <a href="http://www.cheapsildenafilonline.com/">sildenafil citrate next day delivery</a> 662090 <a href="http://www.topinsurdealsonline.com/">cheapest car insurance</a> jjnm <a href="http://www.bestpricesonmeds.com/">buy cialis online</a> jjqodt

 6. 30
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 29
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 28
  ***** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 26
  Melissa | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.medsadvisor.net/">viagra</a> =[ <a href="http://www.onlinecheapautoinsur.com/">cheap auto insurance</a> gsro <a href="http://www.bestantibioticonline.com/">ciprofloxacin hcl</a> 10406 <a href="http://www.firstantidepressant.com/">prozac</a> =-PPP

 10. 25
  Hawk | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.treatbacterialinfections.com/">how to take doxycycline</a> vrzzw <a href="http://www.bestmedicinefored.com/">viagra on line</a> daj <a href="http://www.menshealthprice.com/">buy cialis</a> rddfqu <a href="http://www.buyfirstmedication.com/">viagra alternatives</a> yqkq

 11. 24
  ***** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 23
  ****** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 22
  Amelia | нерегистриран
  0
  0

  <a href="http://www.onlinecheapautoinsur.com/">cheap auto insurance</a> 804 <a href="http://www.greatcarinsurquotes.com/">car insurance qoutes</a> >:[ <a href="http://www.getcarinsurquote.com/">car insurance quotes</a> 563

 14. 21
  **** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 20
  ***** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.