01 Април

Бонка Дечева-Бакалова

съдия във ВКС 

Татяна Върбанова

съдия във ВКС 

02 Април

Светлана Ганева

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

03 Април

Зоя Атанасова

съдия във ВКС

04 Април

Eлена Янакиева

председател на Административен съд - Варна

05 Април

Георги Камбуров

прокурор във ВАП 

Боян Цонев

съдия във ВКС 

Теодора Нинова

Инспектор в ИВСС

Татяна Хинова

съдия във ВАС

06 Април

Александър Николов

Председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

07 Април

Нели Ташева

съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

Свилен Александров
Бивш председател на Военен съд София

08 Април

Валентин Бенатов

член на Висшия контролен съвет на ВАдвС

Теодора Точкова

Главен инспектор на ИВСС

09 Април

Пламен Христов

прокурор във ВКП 

Марио Димитров

съдия във ВАС

10 Април

Веселка Коева

член на Висшия адвокатски съвет

11 Април

Цветомир Йосифов

прокурор във ВКП 

Светлана Йонкова

съдия във ВАС

13 Април

Константин Симеонов

Партньор в адвокатско дружество "Симеонов и Дерменджиев"

Мариус Величков

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

Лилия Терзийска

прокурор във ВКП

14 Април

Валя Гигова

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Гигова и партньори"

Явор Колев
Бивш началник "Компютърни престъпления" при ГДБОП - МВР

16 Април

Искра Александрова

съдия във ВАС

Десислав Начков

окръжен прокурор на Враца

18 Април

Владислав Славов

председател на СЮБ, бивш председател на ВАС и бивш конституционен съдия

Борис Илиев

съдия във ВКС 

доц. д-р Юрий Кучев

преподавател

19 Април

Д-р Светозар Шкутов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

20 Април

Нина Докторова

съдия във ВАС

21 Април

Емил Денев
Бивш окръжен прокурор на Велико Търново

22 Април

доц. Траян Конов

преподавател

23 Април

Миглена Раденкова

Председател на АдмС-Враца

24 Април

Юлиян Георгиев

председател на АдвС-Варна

Камен Каменов

зам.-председател на Нотариалната камара

Емилия Георгиева

съдия във ВАС

25 Април

Максим Колев

прокурор във ВКП 

Бранислава Павлова–Ямалиева

съдия във ВКС 

26 Април

проф. Борис Велчев

председател на Конституционния съд, бивш главен прокурор 

27 Април

Марио Стоянов

прокурор във ВКП 

доц. д-р Гергана Маринова

Зам.-директор на Института за държавата и правото при БАН и преподавател в Академията на МВР

28 Април

Диляна Илиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко."

Антони Лаков

прокурор във ВКП

Капка Костова

съдия във ВКС 

Ангел Момчилов

председател на Адм.съд - Кърджали

29 Април

Асен Джингов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

30 Април

Христо Андонов

съдружник в адвокатско дружество "Андонов и Радинска"

Емил Марков

съдия във ВКС 

Юлиана Колева

бивш член на ВСС

Емилия Недева

адвокат

Георги Кузманов

член на ВСС