01 Август

Петър Долапчиев

прокурор във ВКП

Илиана Славовска-Начкова

съдия във ВАС

Георги Милушев

председател на ОС Кърджали

02 Август

Илиян Василев

адвокат

Красимира Иванова

председател на АдмС Добрич

Сийка Милева

член на Съвета на нотариусите

03 Август

Ружена Керанова

съдия във ВКС 

04 Август

Анна Димитрова

съдия във ВАС

Васил Петров

адвокат, бивш член на ВСС

проф. Маргарита Златарева

бивш конституционен съдия

05 Август

Румен Ненков

бивш конституционен съдия, бивш зам.-председател на ВКС

Николай Дърмонски

съдия във ВКС

06 Август

проф. Екатерина Матеева

преподавател

07 Август

Владимир Йорданов

съдия във ВКС

Румяна Папазова

съдия във ВАС

Красимир Краев

член на ВАдС

08 Август

Екатерина Захариева

вицепремиер, министър на външните работи

Боряна Димитрова

член на ВСС

09 Август

Йордан Константинов

съдия във ВАС

10 Август

Проф. д-р Даниел Вълчев

Декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Емануил Йорданов

адвокат, бивш министър на вътрешните работи

12 Август

Емил Велинов

адвокат

Димитър Узунов

съдия, бивш представляващ ВСС

13 Август

Иван Иванов

депутат от БСП

Петя Маринова

прокурор във ВКП

Фани Найденова

съдия във ВАС

14 Август

Мина Топузова

съдия във ВКС

Ана Караиванова

бивш главен съдебен инспектор

15 Август

Красимир Анадолиев

председател на Нотариалната камара

Димитър Главчев

депутат от ГЕРБ, бивш председател на НС

Камелия Иванова

съдия във ВКС

Марин Маринов

председател на ОС Варна

16 Август

Борислав Сарафов

заместник-главен прокурор, директор на НСлС

18 Август

Красимир Харалампиев

съдия във ВКС

19 Август

Галя Костова

съдия във ВАС

Георги Чолаков

председател на ВАС

Милена Караманолова

председател на АдвС-Кърджали 

20 Август

Росен Василев

съдия във ВАС

21 Август

проф. Евгени Танчев

генерален адвокат в Съда на ЕС

Маргарита Рангелова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

22 Август

Милена Табакова

Управляващ партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

23 Август

Милен Ралчев

член на ВАдвС

24 Август

Ваня Траянова

адвокат

25 Август

Бойка Табакова

председател на АдмС Стара Загора

Боян Балевски

съдия във ВКС

Олга Керелска

член на ВСС

26 Август

проф. Маргарита Чинова

преподавател

27 Август

Тотка Димитрова

съдия във ВКС

28 Август

Теодора Стамболова

 съдия във ВКС

Атанас Гебрев

прокурор във ВКП

Марияна Станкова

прокурор във ВКП

29 Август

Ваня Несторова

прокурор във ВКП

30 Август

Бисер Троянов

съдия във ВКС

31 Август

проф. Димитър Костов

преподавател

Нина Седефова

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

Валя Иванова

резервен член на Висшия адвокатски съвет