01 Декември

Владимир Чавдаров

апелативен прокурор - Варна

02 Декември

Боян Тошев

прокурор във ВКП

03 Декември

Василка Шаламанова

съдия във ВАС

05 Декември

проф. Пламен Киров
преподавател, бивш конституционен съдия
Димитър Димитров

съдия във ВКС

Драгомир Кояджиков

член на ВСС

08 Декември

Ваня Савова-Цветанова

окръжен прокурор на Плевен

09 Декември

проф. Димитър Токушев

преподавател, бивш председател на Конституционния съд

10 Декември

Николай Соларов

прокурор във ВКП

Красимира Христова-Колова

прокурор във ВКП

12 Декември

Момчил Лазаров

Съдружник в адвокатско дружество "Павлов и Ко."

15 Декември

Таня Райковска

конституционен съдия

Марияна Лилова

прокурор във ВКП

16 Декември

Стефка Кемалова

съдия във ВАС

17 Декември

Милена Бранкова

председател на ОС-Монтана

Елеонора Чаначева

съдия във ВКС

Ирина Петрова

съдия във ВКС

18 Декември

Светослав Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и партньори"

Aлександър Арабаджиев

Българския съдия в Съда на Европейския съюз

19 Декември

Иван Гешев

главен прокурор

20 Декември

Мариана Маринова

прокурор във ВКП

21 Декември

Георги Чемширов

председател на АдмС Велико Търново

проф. Анелия Мингова

преподавател

Кирил Христов

прокурор във ВАП

22 Декември

Марин Марковски

адвокат

23 Декември

Любка Стамова

прокурор във ВАП

24 Декември

Росица Арнаудова-Токушева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

26 Декември

проф. Веселин Вучков

преподавател

27 Декември

Явор Камбуров

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Стефан Гугушев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

Йонко Грозев

съдия в Европейския съд за правата на човека

Ясен Тодоров

следовател, бивш член на ВСС

28 Декември

Камелия Стефанова

окръжен прокурор - Кюстендил

Мария Павлова

следовател, служебен министър на правосъдието в правителството на Огнян Герджиков

29 Декември

Пламен Стефанов

окръжен прокурор - Сливен

30 Декември

Димитър Смиленов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

31 Декември

Игнат Колчев

председател на Административен съд-Смолян