01 Февруари

Галина Тонева

съдия във ВКС

Николаос Цитиридис
Комик

02 Февруари

Марина Дойчинова

съдия във ВАС 

03 Февруари

Емануела Балевска

съдия във ВКС 

Николай Гунчев

съдия във ВАС 

04 Февруари

Сава Петров

прокурор във ВКП 

Вергиния Мичева-Русева

съдия

Лъчезар Таков

адвокат

Христина Михова

съдия във ВКС

05 Февруари

Севдалин Мавров

член на ВСС 

06 Февруари

Македонка Поповска

прокурор във ВАП 

Мариана Шотева

председател на АдмС Пазарджик 

Маруся Николова

прокурор

07 Февруари

Никола Невенчин

прокурор във ВАП 

08 Февруари

Божидар Качуров

прокурор във ВКП

09 Февруари

Генади Георгиев

Инспектор в ИВСС

Евелина Стоянова
Бивш съдия във ВКС 
Проф. д-р Георги Димитров

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко.", член на ВАдвС

Деница Вълкова

Председател на Апелативен съд-Бургас

Любка Андонова

съдия във ВКС

10 Февруари

Николай Беров

адвокат

12 Февруари

Павлина Панова

конституционен съдия

Румен Люцканов

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

Ивайло Иванов

член на Съвета на нотариусите

Марио Василев

прокурор във ВКП

13 Февруари

Калина Чапкънова

член на ВСС

14 Февруари

Мариника Чернева

зам.-председател на ВАС 

Стефка Стоева

бивш конституционен съдия 

Мария Нейкова

Инспектор в ИВСС

15 Февруари

Пламен Стоев

съдия във ВКС 

Виктория Пенкова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

17 Февруари

Искра Чобанова-Димова

прокурор във ВКП 

Милен Бъзински

Частен съдебен изпълнител

Пламен Георгиев

Бивш председател на КПКОНПИ

Антон Станков

адвокат, бивш министър на правосъдието

18 Февруари

Георги Ангелов

конституционен съдия 

Светлозар Йорданов

председател на Контролния съвет на Нотариалната камара

19 Февруари

Маргарита Георгиева

съдия във ВКС 

Добринка Гърневска

адвокат

Драгомир Димов

адвокат

20 Февруари

Светлана Борисова

съдия във ВАС 

Галина Карагьозова

съдия във ВАС, бивш член на ВСС

Емил Димитров-Ревизоро

депутат

Лидия Атанасова

адвокат, резервен член на ВАдвС

Александра Дойчинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Шонхер"

21 Февруари

проф. Емилия Друмева

секретар по правни въпроси на президента Румен Радев, бивш конституционен съдия

Мариана Борисова-Тодорова

прокурор във ВКП 

Владимира Янева

бивш председател на СГС 

Димитър Танев

Председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Веселин Стоев

Ръководител на Военно-апелативна прокуратура

Людмил Рангелов

адвокат, зам.-председател на ВАдвС

Богдан Петров

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."

Димитър Фикиин

Председател на Военно-апелативния съд

22 Февруари

Георги Спасов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

Георги Събев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Събев и партньори"

Вичо Вичев
Инспектор към ВКП; бивш районен, градски, апелативен прокурор на София

23 Февруари

Емил Делчев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Делчев и партньори"

24 Февруари

Галатея Ханджиева

председател на ОС-Добрич 

25 Февруари

Анна Александрова

Председател на правната комисия в НС 

26 Февруари

Мария Шишкова
Бивш заместник-главен прокурор;  заместник председател на Окръжен съд-Пловдив
Ваня Пунева
Бивш съдия във ВАС 
Стефан Кючуков

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

Гроздан Добрев

съдружник в адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"

27 Февруари

Йовита Григорова
Заместник на административния ръководител на АП –Бургас

28 Февруари

Стоил Сотиров

съдия във ВКС 

Владимир Ковачев

Съдия в ОС-Благоевград

Проф. дфн Анастас Герджиков
Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“