01 Януари

Илияна Дойчева

съдия във ВАС

Траян Марковски

адвокат

Любомир Гайдов

съдия във ВАС

Стефка Влахова

Член на Висшия дисциплинарен съд на ВАдвС

02 Януари

Тодор Мерджанов

прокурор във ВАП

Кристияна Генковска

съдия във ВКС

Петя Желева

съдия във ВАС

03 Януари

Албена Бонева

съдия във ВКС

Румяна Монова

съдия във ВАС

05 Януари

Хамид Хамид

депутат, член на правната комисия на НС 

Дияна Ценева-Каменова

съдия във ВКС

07 Януари

Христиан Митев

член на правната комисия в НС 

Драгомир Сяров

заместник окръжен прокурор на Търговище

Румен Воденичаров

Председател на Адвокатски съвет-Разград

09 Януари

Любимка Дюлгерова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

Даниела Стоянова

съдия във ВКС

10 Януари

Галя Георгиева

съдия в АСНС, бивш член на ВСС

адв. Ивайло Данов

председател на Софийска адвокатска колегия

11 Януари

Владимир Начев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

12 Януари

Венелин Ангелов

Председател на Адвокатски съвет-Ловеч

15 Януари

Светлана Проданова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

16 Януари

Филип Попов

член на правната комисия в НС 

Корнелия Нинова

Председател на БСП

Любомир Крумов

Инспектор в ИВСС

Надежда Желева

окръжен прокурор на Габрово

Слави Танкеин

Изпълнителен директор на "Правен свят"

17 Януари

Стефка Въжарова

главен секретар на ВАдС

Камен Михов

прокурор във ВКП, бивш представител в Евроюст

18 Януари

Здравка Шуменска-Сардарева

съдия във ВАС

19 Януари

Александър Даскалов

адвокат, член на Висшия контролен съвет

Илона Кръстенякова

прокурор във ВКП

20 Януари

Ваня Анчева

съдия във ВАС

Емилия Кабурова

съдия във ВАС

проф. д-р Пламен Панайотов

преподавател по наказателно право в СУ

Емил Ядков

член на Висшия адвокатски съвет

21 Януари

Камен Иванов

съдия в САС, бивш член на ВСС

23 Януари

Светлана Калинова

съдия във ВКС

24 Януари

Стелиана Кожухарова

прокурор във ВКП

Валентин Кирилов

прокурор във ВКП

25 Януари

Габриела Христова

председател на АдмС Ловеч 

Таня Радкова

съдия във ВАС

Светла Бошнакова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

26 Януари

проф. Благой Видин

преподавател, професор по Международно публично право

Боян Новански

член на Висшия съдебен съвет

27 Януари

Галин Попов

главен управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

28 Януари

Маруся Андонова

съдия във ВАС

Иля Комаревски

старши мениджър в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Надя Вълчева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

29 Януари

Надежда Джелепова

конституционен съдия

30 Януари

Александър Попчев

адвокат, член на Висшия контролен съвет при ВАдвС

Наталия Николова-Бончева

окръжен прокурор на София

Божидар Божинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

Даниела Минева

Председател на Адвокатски съвет-Велико Търново

31 Януари

Нели Виодорова

резервен член на Висшия адвокатски съвет