01 Юли

Чавдар Симеонов

прокурор във ВАП

02 Юли

Любомир Петров

апелативен прокурор Бургас

Гергана Никова

съдия във ВКС

Алексей Трифонов

председател на СГС

03 Юли

Красимира Вълчева

прокурор във ВКП

Лилия Маринова

прокурор във ВАП

Галина Матейска

съдия във ВАС

04 Юли

Владимир Каменов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Ташева и съдружници"

Красен Стойчев

бивш конституционен съдия

Магдалена Лазарова

съдия в АСНС, бивш член на ВСС

05 Юли

Величка Смилянова-Янева

прокурор във ВКП

07 Юли

Фани Божинова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

проф. Пенчо Пенев

бивш конституционен съдия

09 Юли

Златка Русева

съдия във ВКС

Аглика Адамова

съдия във ВАС

10 Юли

Явор Нотев
народен представител; адвокат
Хари Хараламбиев

адвокат

12 Юли

Павел Велчев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Велчев и Ко."

Петя Добренова

съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

13 Юли

Анна Баева - Курдаланова

съдия във ВКС

15 Юли

Атанаска Дишева

член на ВСС

Мариета Райкова
председател на Специализирания наказателен съд

17 Юли

Елена Авдева

съдия във ВКС

Росица Божилова-Вълчанова

съдия във ВКС

Искра Блъскова

председател на ОС Русе

проф. д-р Емил Мингов

преподавател

18 Юли

Нина Борисова

окръжен прокурор - Монтана  

Мадлен Димитрова - Гебрева

председател на Военен съд - София

19 Юли

Димитър Първанов

съдия във ВАС

Емилия Русинова
зам.-апелативен прокурор на София

20 Юли

Валентина Драганова

прокурор във ВАП

21 Юли

Диана Добрева

съдия във ВАС

22 Юли

Ванухи Аракелян

председател на Апелативен съд - Варна

23 Юли

Динка Коларска

прокурор във ВАП

24 Юли

Десислава Атанасова-Орешкова

прокурор във ВКП

25 Юли

Никола Филчев

бивш главен прокурор

Боян Магдалинчев

представляващ Висшия съдебен съвет

Йовка Дражева

съдия във ВАС

Христо Георгиев

окръжен прокурор - Благоевград

26 Юли

Георги Дичев

Председател на Камарата на ЧСИ

Александър Ангелов

председател на Софийския районен съд

27 Юли

проф. д-р Сашо Пенов

преподавател, бивш декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Делян Пеевски

депутат от ДПС

28 Юли

Тома Комов

прокурор във ВКП

Мира Райчева-Шекерджийска

съдия във ВАС

Спас Иванчев

съдия във ВКС

29 Юли

Светлана Георгиева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

Кирил Иванов

прокурор във ВКП

Четин Казак

адвокат

30 Юли

Геновева Димитрова

съдия във ВКС

31 Юли

Александър Еленков

член на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС

Мария Попова

председател на Административен съд - София област