01 Юни

Оля Туечка-Станева

прокурор във ВКП 

Геника Михайлова

съдия във ВКС 

Мирослав Начев

председател на ОС Кюстендил

02 Юни

Любомир Цеков

адвокат

03 Юни

Цветинка Пашкунова

член на ВСС

Гергана Мутафова

член на ВСС

04 Юни

Олга Сиракова

адвокат в адвокатско сдружение "Интериюс" ООД

Спаска Кинчева

прокурор във ВКП

05 Юни

Явор Варадинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Варадинов и партньори"

Милена Вълчева

председател на ОС Ловеч 

Маргарита Славова

председател на АдмС Силистра 

Светла Чорбаджиева

съдия във ВКС

07 Юни

Луиза Стоева

заместник-председател на Съвета на нотариусите

08 Юни

Свилен Митков

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

проф. Александър Стойнов

преподавател

Проф. Дончо Хрусанов

преподавател

09 Юни

Таня Точева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

Блага Иванова

съдия във ВКС 

10 Юни

Гинка Христова
адвокат

11 Юни

Антоанета Димоларова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

Светла Бояджиева

съдия във ВКС 

12 Юни

Димитър Карастоянов

управляващ съдружник в адвокатско съдружие "Карастоянов, Митков и съдружници"

Никола Рангелов

член на Висшия адвокатски съвет

13 Юни

Бойко Борисов

министър-председател на България 

14 Юни

Атанас Стоянов

зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

15 Юни

Ангелина Митова-Мончовска

прокурор във ВКП 

Иво Стефанов

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд 

16 Юни

Тодор Петков

съдия във ВАС 

17 Юни

Емилена Попова

прокурор във ВКП 

Пламен Пачев

прокурор във ВКП 

18 Юни

Христо Ангелов

прокурор във ВАП 

Галина Солакова

съдия във ВАС 

Румен Радев

президент на България

19 Юни

Елена Чернева-Маркова

председател на Националното бюро за правна помощ

Мария Иванова

съдия във ВКС 

Еманоил Митев

съдия във ВАС 

20 Юни

проф. Екатерина Трендафилова

преподавател

22 Юни

Милка Панчева
Бивш зам.-председател на ВАС 

23 Юни

Гълъбина Петрова

съдия във ВКС 

Благовест Пунев

бивш конституционен съдия 

24 Юни

Снежанка Николова

съдия във ВКС 

проф. Васил Мръчков

преподавател

Весела Андонова

съдия във ВАС

25 Юни

Евгени Трифонов

прокурор във ВКП 

Данаил Кирилов

министър на правосъдието

Ели Христова

член на УС на Центъра за обучение на адвокати

26 Юни

Румен Петров

съдия във ВКС 

Божидар Джамбазов

прокурор във ВКП

Даниела Дончева

Председател на САС

27 Юни

Ася Петрова

заместник-главен прокурор 

Бонка Йонкова

съдия във ВКС 

Александър Мумджиев

Инспектор в ИВСС

28 Юни

Калина Арнаудова

съдия във ВАС

29 Юни

Милен Русев

партньор в адвокатско дружество "Динова, Русев и съдружници"

Къню Жеков

председател на ОС Сливен