02 Март

Дария Проданова

заместник-председател на Върховния касационен съд

Костадин Сирлещов

съдружник в Си Ем Ес Камерън Маккена

03 Март

Стелияна Атанасова

прокурор във ВКП

04 Март

Олег Янев

прокурор във ВКП 

Нели Христозова-Трифонова

прокурор във ВАП 

Вероника Имова

член на Съдийската колегия на ВСС

Силвия Петрова

председател на ОС Търговище 

Петя Колчева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Колчева, Смиленов, Коев и съдружници"

Александър Цонев

съдия във ВКС

05 Март

Ваня Атанасова-Янчева

съдия във ВКС

06 Март

Таня Вачева

съдия във ВАС 

Елеонора Серафимова

председател на ОС Пазарджик 

Албена Василева-Велева

прокурор във ВКП

07 Март

Мирослав Мирчев

съдия във ВАС 

08 Март

Мадлен Петрова

съдия във ВАС

Трендафил Трендафилов

адвокат

09 Март

Василка Илиева

съдия във ВКС 

Бойко Гергинов

управляващ съдружник в адвокатско дружество CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati

Пламен Петрунов

съдия във ВАС

10 Март

Румяна Арнаудова

прокурор във ВКП

проф. Евгения Коцева

преподавател

Нели Златкова

прокурор във ВКП

11 Март

Диляна Радинска

съдружник в адвокатско дружество "Андонов и Радинска"

12 Март

Атанас Ценов

прокурор във ВКП

Росица Вучева

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко."

14 Март

Ирина Апостолова

прокурор във ВКП 

Емилия Василева

съдия във ВКС

15 Март

Бойка Спасова

съдия във ВКС 

Румен Кирилов

адвокат, председател на Адвокатския съвет в Перник

16 Март

Незабравка Стоева

директор на "Начално и въвеждащо обучение" в НИП, бивш член на ВСС 

Катя Тодорова

съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

17 Март

Светлозар Рачев
и.ф. председател на АдмС Габрово 
Даниела Марчева

член на ВСС

Десислава Ахладова
министър на правосъдието

18 Март

Красимир Ципов
депутат
Стефан Цаков

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

21 Март

Константин Пенчев

конституционен съдия, бивш председател на ВАС и омбудсман

22 Март

Александър Ненков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

23 Март

проф. Атанас Семов

конституционен съдия

Румен Попов

окръжен прокурор ОП - Пловдив

24 Март

Даниела Мавродиева

съдия във ВАС 

Кремена Хараланова

съдия във ВАС 

Милена Панева

съдия във ВКС

26 Март

Малина Ачкаканова-Стоичкова

прокурор във ВАП

28 Март

Лозан Панов

(все още) председател на Върховния касационен съд

29 Март

проф. Лазар Груев

бивш председател на ВКС и бивш конституционен съдия

Наташа Бърнева

прокурор във ВКП 

проф. Огнян Стамболиев

преподавател

Красимир Каракачанов

вицепремиер и министър на отбраната, лидер на ВМРО

Д-р Ахмед Доган

Почетен председател на ДПС

30 Март

Каролина Неделчева

съдия в АССО, бивш член на ВСС 

31 Март

Ваня Алексиева-Цолова

съдия във ВКС 

Филип Димитров

конституционен съдия