01 Май

Васил Миков

прокурор във ВКП

Мая Цонева

съдия във ВКС

Майя Русева

съдия във ВКС

Стефан Грозев

член на ВСС

02 Май

Иван Даскалов
Бивш апелативен прокурор Пловдив
Радка Богданова

член на Съвета на нотариусите

03 Май

Людмил Хърватев

председател на Окръжен съд-Силистра

Георги Георгиев

съдия във ВАС

04 Май

Галина Захарова

зам.-председател на ВКС

Теодорина Михайлова Димитрова-Николова

Председател на Окръжен съд-Велико Търново

06 Май

Лазар Томов

съдружник в адвокатско дружество "Томов и Томов"

07 Май

Цветко Главеев

прокурор във ВАП

08 Май

Магдален Маринов

зам.-директор на НСлС

Симеон Чаначев

съдия във ВКС

Тодор Деянов

окръжен прокурор - Смолян

Лада Паунова

съдия във ВКС

Албена Пискова

член на Висшия адвокатски съвет

10 Май

Йордан Стоев

член на ВСС

12 Май

Володя Коматичев

прокурор във ВКП

Марио Първанов

съдия във ВКС

13 Май

Даниела Машева
зам.-главен прокурор; бивш член на ВСС
Ангел Илиев

прокурор във ВАП

Красимир Шекерджиев

член на ВСС

14 Май

Здравка Първанова

съдия във ВКС

15 Май

Веселин Найденов

прокурор във ВАП

Маргарита Попова

бивш вицепрезидент на Р България, зам.-председател на БСК

Пламена Цветанова
бивш член на ВСС, зам.-главен прокурор

16 Май

Борислав Белазелков

 съдия във ВКС

17 Май

Силвия Стеева

адвокат в адвокатско дружество "Томов и Томов"

18 Май

Васил Петков

председател на Окръжен съд-Ямбол

Адела Кац

зам.-председател на Нотариалната камара

20 Май

Станислава Каракушева

адвокат в адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници"

Светослав Славов

съдия във ВАС

21 Май

Кина Чутуркова

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

Иванка Которова

национален представител в Eurojust

22 Май

Вельо Велев

прокурор във ВКП 

Светла Робева

председател на АдмС - Разград

23 Май

Антоанета Данова

съдия във ВКС

Мирослава Георгиева

съдия във ВАС

24 Май

Цецка Цачева

бивш министър на правосъдието и бивш председател на Народното събрание

Миглена Тачева

Директор на Националния институт на правосъдието

25 Май

Михаил Кожарев

прокурор във ВАП, бивш член на ВСС

26 Май

Мария Бегъмова-Трионджиева

прокурор във ВАП

28 Май

Владимир Рангелов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Нели Дечева

прокурор във ВКП

Анелия Ананиева

съдия във ВАС

Теодор Желев

окръжен прокурор - Силистра

29 Май

Даниела Атанасова

съдия във ВКС

Иван Стоянов

окръжен прокурор - Хасково

30 Май

Севдалина Червенкова-Минкова

съдия във ВАС

Стефка Мулячка

Инспектор в ИВСС

31 Май

Камелия Маринова

съдия във ВКС