01 Октомври

Проф. д-р Иван Тодоров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко."

Мариета Милева

съдия във ВАС

Камелия Николова

прокурор във ВАП

02 Октомври

Миглена Тянкова

председател на ОС Хасково

03 Октомври

Мария Тодорова

председател на АдмС Благоевград

Теодора Гроздева-Драгнева

съдия във ВКС

Петя Хорозова

съдия във ВКС

04 Октомври

проф. Георги Близнашки

преподавател, служебен премиер 2014 г. 

05 Октомври

Виржиния Димитрова

прокурор във ВАП

Радослав Димов
апелативен прокурор на София

06 Октомври

Любка Кабзималска

Инспектор в ИВСС

07 Октомври

Борислав Боянов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

Милена Златкова

съдия във ВАС

Георги Ушев

председател на АСНС

08 Октомври

Людмил Георгиев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев"

Наталия Марчева

съдия във ВАС

Десислава Атанасова

зам.-председател на правната комисия в НС

09 Октомври

Полина Богданова

председател на АдмС Плевен

Румяна Лилова-Икономова

съдия във ВАС

10 Октомври

Анастас Анастасов

конституционен съдия

11 Октомври

Антоанета Генчева

прокурор във ВАП

Виолета Главинова

съдия във ВАС

12 Октомври

Емил Иванов

прокурор във ВКП

Теодора Пешева-Николова

съдия във ВАС

13 Октомври

Бойко Братанов

съдружник в адвокатско дружество "Спасов и Братанов"

14 Октомври

Веска Райчева

съдия във ВКС

Таня Куцарова

съдия във ВАС

Вероника Николова

съдия във ВКС

15 Октомври

Менко Менков

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници"

Илияна Папазова

съдия във ВКС

16 Октомври

Велислав Павков

съдия във ВКС

Юрий Кръстев

Инспектор в ИВСС

Николай Марков

съдия във ВКС

17 Октомври

Димитър Данаилов

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Лекс Локус"

Розалина Градинарова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и Съдружници"

Тодор Батков

Управляващ партньор в адвокатско дружество "Батков и Сие"

Радосвета Раева

прокурор във ВКП

Проф. Красимира Средкова

преподавател

18 Октомври

Тодор Табаков

Партньор в адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници"

Драгомир Драгнев

съдия във ВКС

Светлозара Анчева

съдия във ВАС

19 Октомври

Тодор Ненков

адвокат

Светла Цачева

съдия във ВКС

20 Октомври

Сергей Пенев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Пенев"

Николай Бебов

адвокат в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Христо Христов

член на Висшия адвокатски съвет

21 Октомври

Татяна Кънчева

съдия във ВКС

Димитър Лазаров

член на правната комисия в НС

22 Октомври

Галина Савова

съдия във ВАС

Станислав Тонов

член на Висшия адвокатски съвет

Сабрие Сапунджиева

юрист, член на Комисията за защита от дискриминация, бивш зам.-министър на правосъдието

23 Октомври

Катя Антонова

прокурор във ВКП

Виктор Малинов

прокурор във ВАП

Георги Колев

съдия във ВАС

26 Октомври

Вичо Станев

прокурор във ВАП

Пламен Найденов

член на ВСС

27 Октомври

Тодор Тодоров

съдия във ВАС

Даниел Маринов

член на Висшия дисциплинарен съд на адвокатурата

28 Октомври

Емил Томов

съдия във ВКС

29 Октомври

Васил Василев

председател на ОС Видин

31 Октомври

Ненка Иванова

съдружник в адвокатска кантора "Попов и съдружници"