01 Септември

Гроздан Илиев

конституционен съдия

Мадлена Велинова

прокурор във ВКП

Николай Димитров

прокурор във ВКП

02 Септември

Георги Гугински

партньор в адвокатско дружество "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков"

Аделина Ковачева

съдия във ВАС

04 Септември

Жулиета Мандажиева

съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

Лидия Стоянова

Инспектор в ИВСС

гл.ас. Ралица Илкова

преподавател

05 Септември

Георги Георгиев

окръжен прокурор - Русе

06 Септември

Христо Граматиков

прокурор във ВКП

Иван Раденков

съдия във ВАС

Румен Боев

бивш член на ВСС

07 Септември

Костадин Манев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Манев и съдружници"

проф. Валентина Попова

преподавател

Антония Коева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

08 Септември

Ирина Цветкова

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Ивайло Симов

прокурор във ВКП

Ангел Ангелов

адвокат, член на Висшия дисциплинарен съд

Петя Шишкова

съдия във ВКС

09 Септември

Петко Ангелов

партньор в адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

12 Септември

Меглена Цацарова

нотариус, заместник-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара

Николай Георгиев

прокурор във ВКП

16 Септември

Панайот Генков

съдия във ВАС

проф. Тенчо Колев

преподавател

Огнян Дамянов

член на ВСС

17 Септември

Бойко Войнов

партньор в адвокатско дружество "Боянов и Ко."

Жанета Петрова

съдия във ВАС

18 Септември

Емилия Миткова

съдия във ВАС

Пламен Николов

прокурор в ОП-Добрич

Сибила Симеонова

съдия във ВАС

21 Септември

Кети Маркова
съдия във ВКС
Проф. Мариана Карагьозова

конституционен съдия

22 Септември

Симона Попова

прокурор във ВАП

Веселка Марева

съдия във ВКС

23 Септември

проф. Орлин Борисов

доктор на юридическите науки

Христофор Кондев

председател на Адвокатска колегия - Бургас

24 Септември

Красимир Влахов

конституционен съдия

Радостин Радков

председател на АССГ

25 Септември

Биляна Чочева

съдия във ВКС

Жива Декова

съдия във ВКС

Свилена Проданова

съдия във ВАС

26 Септември

Жанина Начева

съдия във ВКС

Светла Димитрова

зам.-председател на ВКС

Калин Калпакчиев

съдия в САС, председател на ССБ

27 Септември

Мария Михайлова-Желева

прокурор във ВКП

28 Септември

Владимир Пенков

старши съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Иван Марков

съдружник в адвокатско дружество "Пенков, Марков и съдружници"

Сотир Цацаров

председател на КПКОНПИ, бивш главен прокурор

29 Септември

Маринела Тотева

прокурор във ВАП