05 Юни

Явор Варадинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Варадинов и партньори"

Милена Вълчева

председател на ОС Ловеч 

Маргарита Славова

председател на АдмС Силистра 

Светла Чорбаджиева

съдия във ВКС