19 Януари

Александър Даскалов

адвокат, член на Висшия контролен съвет

Илона Кръстенякова

прокурор във ВКП