10 Август

Проф. д-р Даниел Вълчев

Декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Емануил Йорданов

адвокат, бивш министър на вътрешните работи