20 Октомври

Сергей Пенев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Пенев"

Николай Бебов

адвокат в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

Христо Христов

член на Висшия адвокатски съвет