Бизнес организации предлагат три промени за данък "уикенд"


Фиксиран процент при разпределение между лично и служебно ползване, минимален праг от 50 хил. лв. за активите и избягване на допълнително облагане на доходите на служителите. Това са трите основни промени в т.нар. данък "уикенд", за които настояват четирите национално представени работодателски организации - КРИБ, БТТП, БСК и АИКБ, както и двете съсловни организации на счетоводители и одитори. Писмото с възраженията и предложенията е адресирано до финансовия министър Владислав Горанов, изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов и председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. И двете ведомства в понеделник не се ангажираха с коментар около адекватността на исканията и дали ще бъдат предприети някакви законодателни промени.

И трите предложения решават основните притеснения на стотиците хиляди фирми, регистрирани по ДДС - неяснотата по прилагането и огромната бюрократична тежест за бизнеса.

След закона - срещи

Организациите настояват за спешна среща за обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на Закона за ДДС. Също така искат да се осигури достатъчно време за широко обсъждане на предложенията и за законово уреждане на данъчното третиране на активите и разходите за лично ползване, които гарантират ясен и опростен механизъм на отчитане.

От Министерството на финансите и НАП обясниха, че такава среща ще има в рамките на няколко дни. По информация на "Капитал" в понеделник финансовият министър се е срещнал с председателя на КРИБ и представители на организацията по темата. Във вторник и четвъртък има насрочени срещи в по-широк формат - всички работодателски организации и експерти от НАП.

Лесно и за големи активи

Експертите предлагат да се направят промени в Закона за ДДС, с които да се въведе фиксирана пропорция по отношение на данъчния кредит при едновременно използване на актива за нуждите на независимата икономическа дейност и за лични нужди. При тази опция данъчно задълженото лице няма да проследява, документира и доказва използването на актива освен принципното положение, че е свързан с бизнеса му.

Предлага се и друг вариант - документиране на непрекъсната база на степента на използване на активите. Тоест фирмите ще упражняват незабавно право на приспадане на пълен или частичен данъчен кредит. В края на всяка година (през декември) на база на реално документираното и отчетено съотношение между ползването за нуждите на независимата икономическа дейност и личното ползване за тази година да се начислява дължимият ДДС върху сумата на направените преки разходи, свързани с личното ползване, за които е ползван данъчен кредит.

Друго искане е въвеждане на стойностен праг от 50 хил. лв. за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане. В един от вариантите на Министерството на финансите присъстваше праг от 5 хил. лв., но той отпадна при гласуването в пленарна зала. Според авторите на предложенията прагът ще помогне за постигане на оптимален фискален ефект, без да създава значителна административна тежест за бизнеса и органите на НАП.

Данъчно облекчение

Браншовите организации предлагат и да се направят промени в ЗКПО, ЗДДФЛ и нормативните актове, уреждащи социалното и здравното осигуряване. Идеята е фирмата да плаща 10% данък върху личното потребление. Едновременно с това разходът за лично ползване да се признава от данъчните.

Така няма да се налага облагане на доходи на физическите лица, ползващи стоката или услугата. Идеята е, че ако личното ползване се третира на ниво дружество (по ЗКПО), а не като доход на физическите лица по ЗДДФЛ, е оправдано изключването му от облагане с осигуровки (социални и здравни). "За целта предлагаме да има изрични законови промени, регламентиращи освобождаване от задължение за внасяне на осигуровки за частта на личното ползване", пише в писмото.

Проблеми

В своята декларация бизнес организациите определят влезлите в сила промени в Закона за ДДС като общи и неконкретни, водещи до огромна допълнителна административна и данъчна тежест. Те имат критики и към указанието на НАП, което беше изготвено през януари с цел да внесе повече яснота за действията на данъчните при проверките. Според тях указанието не изяснява в цялост въпросите, свързани с приложимостта и обхвата на нормативните разпоредби.

Липсата на достатъчно ясна законова уредба създава възможност приетите вътрешни указани на НАП да бъдат използвани при широко субективно тълкуване и селективно прилагане от данъчните власти, а бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчно задължените лица, пише в писмото до институциите.

Нова серия нагли улични престъпления заля страната

Предишна новина

20 дни след зверския побой над Стоян Тончев още не е ясно кой го поръча

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.