Борисов ли е виновен за "Мишо Бирата"?

Борисов ли е виновен за "Мишо Бирата"?

Американците се гордеят със страната си. Ние не.

През 90-те години американският съд  вкара в затвора приближената до властта милиардерка Леона Хелмсли за наглите  думи "Само малките хора плащат данъци". Това е история, която ексурзоводите в Емапйър стейтс билдинг (собственост на същата госпожа) разказват и  до днес - с гордост от съдебната  система.

Ние няма какво да разкажем.

Освен историята за наглия Премиер и безгръбначната съдебна система. Историята за Мишо Бирата, в която Бойко Борисов ни казва: "Само малките хора спазват законите".

Но може и да греша в преценката си. Затова ще изложа хронологията на събитията, а Вие и Главният прокурор може да се съгласите или опровергаете:

1. В началото на 2010 г. митниците отнемат лиценза на г-н Михаил Миков за производство на алкохол. Фабриката за бира в Мездра е запечатана от митничарите.

2. На 13.03.2010 г. в 20.00 часа по повод сигнал, че, въпреки запечатването, фабриката работи, се извършва митническа проверка от мобилна група на Митница Лом. С протокол от същата дата митничарите документират заварената производствена дейност в условия на отнет лиценз, но проверката е прекъсната и обяснения от заварените работници не са взети, тъй като митничарите са внезапно изтеглени. На протокола те се подписват с особено мнение и документират факта, че "снемането на обяснения е осуетено от………."

3. На 5.01.2011 г., по пр. пр. №70/11 г. на СГП, прокурор Иван Тасков образувал досъдебно производство срещу неизвестен извършител за това, че на неустановена дата през януари 2011 г. е разгласил информация, представляваща държавна тайна, която е била поверена или станала известна по служба или работа - престъпление по чл. 357, ал.1 от НК. Производството е спряно по чл. 244, ал.1, т. 2 от НПК (до издирване на извършителя).

4. На 14.01.2011 г. – в редакцията на столичен вестник се появява флашка със записи.

 От тях става ясно, че:

на 13.03.2010 г. лично Борисов провежда телефонен разговор с началника на митниците Танов и му нарежда да изтегли проверяващите от бирената фабрика и да не дава ход на наказателната процедура.. Думите му са:

"Абе. тоя Мишо Бирата ми се обади сега пак... В неговата фабрика влезнали митничари ли са, полицаи ли са. Събират телефони, правят там некаква акция...

...Хайде прибирай ги оттам, нали поехме ангажимент да не...

...Добре, обади се. Обади се, извади ги оттам и като се видиме. ще го говориме...

...Ако трябва, обади му се ей-сега и му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм му обещал, че няма да го закачам, няма да го закачам."

5. На 14.01.2011 г. премиерът Борисов чрез медиите и от парламентарната трибуна обявява записите за манипулация и фалшификат. Но потвърждава, че президентът Първанов му се обадил за съдействие по казуса..

6. От 14.01.2011 г. до сега прокуратурата го подкрепя в това твърдение, обявявайки на сайта си, че записите не били оригинални, а презаписани, т.е. "манипулирани". Оригиналът на записите мистериозно е изчезнал. (http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=655284).

7. На 21.01.2011 г. служителят на ДАНС Росен Миленов и френската лаборатория "ЛИПСАДОН"  потвърждават автентичността на записите в разрез с  резултатите от института по криминалистика към МВР и БАН.

8. На 18.06.2012 г. проф. Велко Вълканов сезира главния прокурор Борис Велчев да разследва деянието на премиера, изпращайки му своя статия "Политическо безсрамие в действие".

Образувана е пр. пр. №5608/12г. и разпределена на прокурор Ваня Илиева.

Прокурор Илиева постановила преписката да се докладва на прокурора, наблюдаващ пр.пр. №70/11г. по описа на СГП за преценка относимостта на сигнала на проф. Вълканов към наблюдаваното от него досъдебно производство.

На 10. 07. 12 г. прокурор Тасков постановил резолюция, в която посочил, че писмото е НЕОТНОСИМО към наблюдаваното от него досъдебно производство за държавна тайна.

С постановление от 13. 07. 2012 г., прокурор В. Илиева отказала да образува досъдебно производство по пр. пр. №5608/12г. по описа на СГП. Въпреки категоричното становище на пр. Тасков за НЕОТНОСИМОСТ  на делата, в мотивите си прокурор Илиева посочила, че, след като извършила проверка, установила, че по повод на тези телефонни разговори в СГП е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител под №70/11г. по описа на СГП. "В него подробно е изяснено налице ли са достатъчно доказателства да бъде привлечено конкретно лице към наказателна отговорност, като е даден отрицателен отговор на този въпрос".

9. На 09.07.2012 г. пред www.politikat.net  Бойко Борисов дава интервю по случая, в което признава, че е провел разговорите, които не е следвало да провежда, но бил подведен от Президента  и се "разкайва" за стореното.

10. На 17.07.2012 г. адв. Минчо Спасов със сигнал до ВКП №85321/17.07.12 г. сезира главния прокурор за започване на проверка относно вероятна престъпна дейност на две лица – Бойко Методиев Борисов и Георги Седефчов Първанов по повод случая с осуетената митническа проверка. Цитира интервюто от 09.07.2012 г. като неоспорим  доказателствен материал, произхождащ от самия извършител, който признава публично извършено деяние по чл. 143 и по чл. 282 от НК и който, в съчетание с останалите публично известни факти (обяснения на Началника на митниците и заместника му, протоколите от митническата проверка, записите, извършени със СРС), счита за достатъчни за образуване на наказателно производство.

Материалите са разпределени на прокурор В. Илиева, защото тя е била наблюдаващ прокурор по пр. №5608/12г. по описа на СГП.

11. На 24.09.12г. прокурор В. Илиева изпраща на адв. Спасов писмо, с копие до ВКП. Прокурор Илиева посочва, че по преписката, инициирана от проф. Вълканов е извършена проверка, която установила, че по случая с проведените телефонни разговори между г- н Бойко Борисов и г-н Ваньо Танов, разпространеният запис на разговорите и последвалите действия в СГП, било образувано досъдебно производство №70/11г. По това производство не са привличани лица към наказателна отговорност. Подчертава, че "няма основания по настоящата преписка да се проверяват обстоятелства, за които вече са събирани доказателства". Според нея, това е причината, поради която по сигнала на проф. Вълканов е постановен "отказ от образуване на наказателно производство". Отбелязала, че в сигнала, представен от адв. Спасов, не се сочат нови данни, освен изказването на г-н Борисов пред медии по случая. Според нея "то само по себе си, не е основание за промяна на становището на СГП, тъй като изразява самокритичност към определено поведение. Тази самокритичност обаче, не обосновава промяна на преценката на прокуратурата, най-малкото защото не представлява доказателство по смисъла на НПК.

12. На 29. 10. 12г. неизвестно по чия инициатива, Т. Поповска - прокурор в АП София, извършва проверка на пр. №5608/12г. по описа на СГП и потвърдждава постановлението на първоинстанционната прокуратура.

13. На 06.12.2012 г. П. Николова - прокурор в отдел Първи на ВКП извършва инстанционна проверка. Установява, че проверка на изнесеното в сигналите по пр. пр. №5608/12г. не е извършвана. В тази насока в постановлението на САП по реда на инстанционния контрол не е взето становище. Тя връща материалите по пр. пр. №5608/12г. и пр. пр. №70/11 г. по описа на СГП, както и 13-те тома явни и класифицирани материали на ДП№1/2011г. по описа на НСлС и указва: пълна и всестранна проверка с оглед установяване на обективната истина във връзка с изнесените твърдения в сигналите и за други престъпления от общ характер, извършени от длъжностни лица, освен престъпление по чл. 357, ал.1 от НК, за разследването на което се провежда ДП№1/11г. на НСлС.

12. На 13. 12. 12 г.  прокурор Т. Поповска от АП София изпраща на прокурор Тасков копие от горепосоченото писмо на ВКП за изпълнение на указанията, съдържащи се в него.

13. На 16. 01. 2013 г. прокурор Тасков изпраща писмо на АП София, с копие до ВКП. В него посочил, че "наблюдаващият прокурор по прокурорска преписка №5608/12 г. лично се е убедил, че независимо от факта, че досъдебно производство №1/2011г. по описа на НСлС е било образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 357, ал.1 от НК в хода на разследването е извършено и реално разследване по извършената проверка от мобилна група на ТМУ-Лом, която на 13. 03. 2010 г. е извършила внезапната проверка на пивоварната в гр. Мездра, по време на която е проведен разговор между г-н Борисов и г-н Танов." Въпреки собственото си твърдение за неотносимост от 10.07.2012 г. и констатациите на прокурора от ВКП, че проверка на изнесеното в сигналите по пр. пр. №5608/12г. не е извършвана, в писмото си до САП и ВКП прокурор Тасков заключил, че с оглед обстоятелството, че в сигнала на адв. Спасов относно казуса на проведения разговор между г-н Борисов и г-н Ваньо Танов не се съдържат нови данни, които да са неизвестни на разследващите органи и които да не са били предмет на разследване, не се налага възобновяване на така спряното наказателно производство.

От писмото на пр. Тасков става ясно, че не е извършван разпит нито на митничарите, нито на замесените в разговорите лица – Борисов, Танов, Странджев. Не е коментирано особеното мнение, записано в протокола на митничарите от 13.03.2010 г., документиращо осуетяването на проверката от изрично посочено, но заличено в последствие лице. Не е изследвано и кой е заличил името на лицето от протокола.

От писмото на Тасков става ясен обемът на извършените процесуално-следствени действия - в резултат на 24-месечно  разследване открил, че по адм. д. №1613/2010г. по описа на АС- София-град, съдът е спрял предварителното изпълнение на решение №55 от 8. 02. 2010 г. на директора на Агенция "Митници", а по-късно е отменил заповедта (информация достъпна в сайта на АССф).

14. На 15.03.2013 г. адв. Спасов сезира Инспектората на ВСС за нарушения, извършени от прокурорите от СГП Ив.Тасков и В.Илиева и от САП Т.Поповска.

15. На 16.08.2013 г. съдебният инспектор Албена Костова след извършена  проверка констатира:

-двете преписки (70/2011 и 5608/2012)  са със съвсем различен предмет. Следователно обединяването и спирането  им е недопустимо нарушение.

-липсва разследване и произнасяне по същество на твърденията на проф.Вълканов и адв.Спасов по преписка 5608/2012 г.

Писмото й е изпратено до главния прокурор Сотир Цацаров за предпиемане на действия по евентуално наказване на прокурорите и задвижване разследването срещу Борисов и Първанов.

16. На 21.11.2013 г. в парламента е сформирана специална парламентарна комисия за случая "Мишо Бирата".

Като юрист и гражданин  се срамувам от част българските магистрати, защото те дават баницата на лудия. Но има и такива, с които се гордея.

Срам ме е от съдебната ни система в която работят:

1.Прокурор Иван Тасков от СГП.

За мен е документ с невярно съдържание писмото му от 16.01.2013 г., с което коренно променя твърдението си от писмо от 10.07.2012 г., че: "сигналът за съдържанието на записите е неотносим към наблюдаваното от него досъдебно производство 70/11 г. СГП".

2.Прокурор Ваня Илиева от СГП.

Според мен е налице осуетяване на наказателно преследване по чл. 288 НК  отказът й да образува досъдебно произвдство по пр.пр.5608/12 г. (мотивиран с очевидно невярното твърдение, че по пр.пр.70/11 г. СГП вече е подробно изяснено отсъствието на достатъчно доказателства за привличане на конкретно лице).

Документна измама е писмото й от 24.09.2012 г. до адв.Спасов, в което твърди, че по повод ""изнесените в сигнала му обстоятелства вече са събирани  доказателста".

3.Прокурор Т.Поповска от САП.

Или съучастие, или немарливост проявява прокурор Т. Поповска: когато не спазва указания 7159/06.12.2012 г. на прокурора от ВКП П.Николова за възобновяване на наказтелното производство с оглед проверка и за други престъпления от общ характер, извършени от длъжностни лица освен престъплението по чл.357 НК.

4.Прокурор Пламен Георгиев от СГП - наблюдаващ прокурор по разследването срещу В.Танов (назначен от ГЕРБ за заместник-министър на правосъдието, след което - за председател на Комисията за установяване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност). След опубличаването на записите на 05.01.2011 г. не реагира, не ги прослушва, не образува и разследване срещу служителя, който  му  е докладвал  въпросния запис като невинно "Обсъждане проблеми в митниците", прикривайки истинското му съдържание.

Гордост от съдебната ни система предизвиква в мен поведението на:

1. П. Николова - прокурор в отдел I на ВКП

2. Албена Костова – инспектор към ВСС. Те нямат нужда от награди и хвалби. Защото просто вършат работата, за която им се плаща.

От г-н Цацаров зависи дали ще подреди името си в първата или втората група магистрати от тази класация.

Оправданието, че оригиналният запис безследно е изчезнал, няма да му свърши работа.

Първо, защото нищо не изчезва безследно и има длъжностно лице, което го е унищожило.

Второ, защото записът е само улика, която не е conditio sine qua non за образуване на производството при наличието на еднопосочни и безпротиворечиви устни и писмени доказателства:

 • Има протокол на митничарите, документиращ  осуетяване на проверката и посочващ името на осуетяващия;
 • Има  обяснения на Танов и Странджев;
 • Има самопризнанията на Борисов.

Г-н Цацаров ще трябва да вземе 2 тежки решения:

-дали ще изправи пред съд "назначилия го Борисов";

-дали ще накаже прокурорите, осуетяващи разследването досега.

От това дали ще има българска Леона Хелмсли зависи дали ще има заслужаваща доверие съдебна система в България.

Още по темата

Неетичното поведение на прокуратурата трябва да остане инцидент

Предишна новина

На какво основание и с каква цел полицията записва лични данни на протестиращи?

Следваща новина

Коментари

11 Коментара

 1. 11
  Kurosava | нерегистриран
  1
  -1

  И какво излиза, че и съдии и адвокати и прокурори, всичките на бкп-то слугувате ,как може такава съшита с бели конци от ДС интрига, да бъде обсъждана все е едно е най-важното събитие на годината.Смешни сте, нелепи и жалки.А господина Спасовь явно е решил с една статия да изближе задниците на цялото ДС е получило му се е сега вече е един щастлив реализиран гъзоблизец.

 2. 10
  Димов | нерегистриран
  2
  -2

  Към № 9: Поувлякли сте се в (избирателно) цитиране на Конституцията, Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката и Правилата за упражняване на адвокатска професия и професионална отговорност...
  Не че е лошо да цитираш, но аз лично не разбрах каква е позицията ви.

 3. 9
  Минчо Спасов: безгръбначната съдебна система...Като юрист и гражданин се срамувам от част българските магистрати.. | нерегистриран
  4
  -9

  Адвокатска професия може да упражнява само адвокат положил следната клетва: "Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на Република България и морала, да бъда достоен за необходимите за професията доверие и уважение и чрез поведението си при нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на моите доверители и подзащитни и да не издавам тайните им. Заклех се."
  Минчо Спасов, набеден за адвокат от Ямболската адвокатска колегия, защо не проявяваш колегиалност и уважение към съда и органите на властта, защо нарушаваш Конституцията, Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката и Правилата за упражняване на адвокатска професия и професионална отговорност? “Юрист” е призвание и е вид професионална квалификация, на която се дължи уважение. Адвокатът спазва принципа на състезателност в съдебния процес. Адвокатът не може да се опитва да влияе пряко или косвено на съда по начин, противоречащ на законите и етичните правила. Адвокатът дължи уважение на закона, на магистратурата и на властта, а също така спазва колегиалност в отношенията си и надлежно приличие в професионалните си отношения. При упражняване на професията си адвокатът дължи уважение и лоялност към съдиите, прокурорите и следователите. Адвокатът не може да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка. Адвокатът не може да дава оценка на прокурорите и на съдебна система в България. Адвокатът не може да рекламира своята дейност и да привлича клиенти чрез списание „Правен свят”.
  Разпоредбата на чл. 8 от Конституцията определя съдебната като една от трите основни власти. Какво включва тази власт е ясно и изчерпателно посочено в посветената на нея глава шеста от Конституцията. Прокуратурата е част от съдебната власт. Прокуратурата стои в началото на всички правни и процесуални действия, водещи до налагане и/или възстановяване на законността, където тя е нарушена. Прокурорът не отстоява и не реализира свои собствени интереси и права, а отстоява интересите на държавата и обществото, което чрез Конституцията - чл. 127 , е очертало основната рамка на прокурорската дейност.

 4. 8
  Phips | нерегистриран
  6
  -5

  Тези действия на ПРБ могат да станат учебникарски пример за казване "на черното - бяло".

  Браво на М. Спасов както за статията, но особено и за проактивната позиция - сезирал е компетентните органи и сега има пълно основание да критикува.

 5. 7
  9 | нерегистриран
  2
  0

  До коментар [#6] от "цацаратура":Чудят се някои още какво да измислят и да си направят пиарче. Но нещо не се получава от измислицата им. Омръзна ми от този хаос и интригите им.

 6. 6
  цацаратура | нерегистриран
  5
  0

  Ваньо Тасков не беше ли онзи изпратен за кръвна проба шофьор дето беше казал, че го е страх от игли? Той ли беше наложен от Роман Василев в спецзвеното за да поеме някои ключови разследвания?

 7. 5
  Присмял се хърбел Минчо Спасов на щърбел Бойко Борисов. | нерегистриран
  9
  -1

  Присмял се хърбел на щърбел или присмял се Минчо Спасов за недостатъци, които и той притежава. Затворническите дрехи на скандално известната милардерка Леона Хелмсли бяха продадени на търг в Щатите. Леона Хелмсли, която Америка наричаше „Кралицата на злото“ бе една от най-богатите жени на земното кълбо. През 1992 година американските власти я осъдиха на 18 месеца затвор без право на обжалване поради укриване на данъци. Скандалната Леона бе сред малкото милиардери посещавали щатските затвори, но дори тогава тя се обърна към съда и каза: “Ние не плащаме данъци. Само малките хора го правят“.
  Хората не се залавят за бизнес с цел да плащат данъци, нито да откриват нови работни места, нито да гарантират стабилност, а за да направят собствения си живот по-добър и по-благоденстващ. — Красен Станчев с хемороидите на лицето, директор на Института за пазарна икономика, народен представител във Великото народно събрание (1990–1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 – 2001) и съосновател на "Прозрачност без граници" – България. Гергана Жулева е съпругата на Красен Станчев и е изпълнителен директор на “Програма Достъп до информация”. Да, другарката Гергана Жулева, дъщерята на болшевишкия генерал-майор от академия на ГЩ в СССР Дело Жулев. Това е една и съща група хора и интереси, които са се клонирали в няколко НПО-та за изпълняване на политически поръчки и усвояване на пари от държавния бюджет и донори. Свързани помежду си с разменено участие в управителни органи са Хелзинския комитет, ПДИ, Отворено общество, Институт за пазарна икономика, Институт за икономическа политика, Център за либерални стратегии, РискМонитор. Някои от тях са в роднинска връзка - примерно: Гергана Жулева, шеф на ПДИ е съпруга на Красен Стефанов Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Димитър Тотев от ПДИ е син на Иванка Петкова, шеф на Института за икономическа политика. Поредното зависимо НПО от американското посолство, Сорос и съмнителните олигарси съдържа едни изключително нагли копеленца, които във всички новини и предавания дават акъл, единият от тях е с най-селският акцент, който може да чуе човек. Като ги гледаш с какъв житейски и професионален опит са, просто изумяваш кой и защо им тика микрофона и бързо осъзнаваш, че това става НЕСЛУЧАЙНО. Достатъчно е да се отвори регистъра и да се види, че това не са различни организации, а свързани лица. Оттам и кредибилността на техните становища се поставя под силно съмнение. Ако пък се направи проверка на имущественото състояние на хората от тези няколко НПО-та, ще се открият скандални неща. Тези "активни граждани" само от проекти и завличане на пари от тях станаха милионери за последните 15 години. Някои от тях имат огромни къщи на Халкидики и по нашето Черноморие, обикалят шикозни световни курорти, а иначе не можеш да им затвориш устите колко били корумпирани политиците. Време е да се види корупцията в тези зависими "неправителствени" организации.

 8. 4
  Още по-очевиден е случаят със съотборника-митничар. | нерегистриран
  12
  0

  Там съвсем пък няма оправдания за ББ. Най-обикновено престъпление по служба или поне търговия с влияние.

 9. 3
  МНОГО ТОЧНО СА КАЗАНИ НЕЩАТА! | нерегистриран
  13
  -2

  Просто са изложени фактите, които говорят сами по себе си. Ако съдебната система и този път не се задейства, никога няма да станем правова държава. Винаги ще сме низвергнати от Европейския съюз. Никой няма да ни иска в Шенген. Никой от по-интелигентните млади хора не ще да живее в държава, в която няма закон. Световната практика е показала, че само държава, в която има закон, постига икономически просперитет.

 10. 2
  гражданин | нерегистриран
  2
  -1

  за да бъде пълна хронологията на събитията трябва между 1 и 2 точка да включите дело за отнет лиценз -президента Първанов и съветника му по правни въпроси и да заформим общата картинка на събитието -МИШО БИРАТАD

 11. 1
  смях в залата | нерегистриран
  6
  0

  !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?Албена Костова - гордост на съдебната система ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? Ако я беше сложил пет реда по-нагоре донякъде щеше да й улучиш мястото. Нейното място изобщо не е в съдебната система.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.