Брюксел даде два месеца за промяна на правилата за признаване на професионалната квалификация в ЕС

Брюксел даде два месеца за промяна на правилата за признаване на професионалната квалификация в ЕС

Европейската комисия (ЕК) обяви, че е предприела нови стъпки по процедурите за нарушение срещу 26 държави от ЕС, за да осигури пълното прилагане на правилата за признаването на професионалните квалификации.
 
Комисията е изпратила мотивирани становища на 24 държави - Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Холандия, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция, и допълнителни официални уведомителни писма на Естония и Латвия за несъответствието на тяхното национално законодателство с европейските правила за признаването на професионалните квалификации.
 
Мотивираните становища и допълнителните официални уведомителни писма засягат въпроси, които са от ключово значение за действието на Директивата относно признаването на професионалните квалификации, и по-конкретно:
 
европейската професионална карта: Австрия, Белгия, България, Дания, Италия, Кипър, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция;
механизмът за предупреждение: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Хърватия, Франция и Швеция;
възможността за частичен достъп до професионална дейност: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Латвия, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Франция и Швеция;
пропорционалността на езиковите изисквания: Белгия, България, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Хърватия;
създаването на помощни центрове: Италия, Португалия, Унгария и Франция;
прозрачността и пропорционалността на регулаторните пречки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция.
 
В единния пазар на ЕС специалистите могат да се движат през граница и да практикуват своите професии или да предоставят услуги в други държави от ЕС. Европейските правила улесняват признаването на професионалните квалификации на специалисти като лекарите или архитектите в друга държава от Общността. Правилата за признаването на професионалните квалификации бяха променени през 2013 г. и трябваше да бъде приложени в националното законодателство до 18 януари 2016 година.
 
Всички засегнати държави разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на ЕК. Ако не получи задоволителен отговор, комисията може да реши да отправи мотивирано становище до Естония и Латвия, и да отнесе останалите 24 държави към Съда на ЕС.
 
Правилата за признаването на професионалните квалификации подпомагат автоматичното признаване на професионалните квалификации в държавите от ЕС, а това улеснява специалистите да предоставят услугите си в цяла Европа, като същевременно се осигурява по-добро равнище на закрила на потребителите и гражданите. Правилата се прилагат спрямо регламентираните професии, сред които медицинските сестри, лекарите, фармацевтите или архитектите, като от нея са изключени професиите, уредени със специални директиви на ЕС, например одиторите, застрахователните посредници, ръководителите на полети, адвокатите и търговските представители. Тези правила се допълват от европейската професионална карта - електронен сертификат, издаван от януари 2016 г. за пет професии (медицински сестри с общ профил, фармацевти, физиотерапевти, брокери на недвижими имоти и планински водачи). За да може пациентите и потребителите от ЕС да имат осигурена необходима защита, ЕК въведе също механизъм за предупреждение. Държавата, която приема специалистите от другите държави от ЕС, трябва да провери техните квалификации и пригодност да упражняват професията, и в случай на обосновано съмнение - да се свърже с държавата, издала дипломата, пише още в съобщението на ЕК.
 
ЕК иска от България и защита на жертвите на престъпления
 
Европейската комисия съобщи, че днес е решила да изпрати мотивирани становища на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия и Словакия, за да ги призове настоятелно да въведат изцяло правилата на ЕС за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. 
 
Правилата засягат жертвите на всички престъпления, независимо от тяхното гражданство и от това къде в ЕС е извършено престъплението. Правилата дават на жертвите ясни права на достъп до информация, на участие в наказателното производство и на подкрепа и защита според техните нужди. По силата на правилата уязвимите жертви могат да получат допълнителна защита при наказателното производство. 
 
През октомври 2012 г. държавите в ЕС се споразумяха да въведат тези правила в националното си законодателство до 16 ноември 2015 година. Оценката на ЕК показва, че 13 държави не са въвели изцяло правилата на ЕС. Засегнатите държави разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите действия. Ако не го направят, ЕК може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, пише в съобщението на ЕК.
 

Задържаха Маринела и Ветко Арабаджиеви в Испания

Предишна новина

Пенсионирането не е пречка за изпълнение на държавната служба

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.