БСП внесе проект за спиране на сроковете по всички производства до края на извънредното положение

БСП внесе проект за спиране на сроковете по всички производства до края на извънредното положение

Седем депутати от БСП внесоха законопроект за спиране на всички производства, в това число граждански, административни, наказателни и изпълнителни, до края на обявеното извънредно положение у нас.

"При обявяването на извънредно положение от Народното събрание и след решенията на Висшия съдебен съвет за ограничаване на достъпа до съдебни сгради и отлагане на множество дела е абсолютно необходимо да бъдат спрени и сроковете, свързани с тях. Обратното би означавало невъзможност на заинтересованите физически и юридически лица да защитят правата си", смятат от левицата.

Поради тази причина депутатите предлагат спиране на започналите, но неизтекли срокове за страните-участници в гражданските, административните, наказателните и изпълнителните производства, както и спиране на сроковете за нови действия на участниците в производствата до края на действие на извънредното положение и спиране в този период на изпълнението по изпълнителни производства по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Конкретният текст на предложенията на БСП гласи:

Член единствен. По време на действието на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) извънредно положение върху цялата територия на Република България:

1.спират да текат определените със закон или по указание на административен орган, изпълнителен орган или съд започнали, но неизтекли срокове за действия, които страните - участници в производствата, имат право или са длъжни да извършат пред административен орган, орган на досъдебно производство, съдебен или публичен изпълнител в изпълнителни производства, както и пред съд в гражданските, търговските, административните и наказателните дела,

2.законоустановените срокове за новопоискани действия се считат за удължени със срока на действие на извънредното положение;

3.спира се изпълнението по изпълнителни производства по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заключителна разпоредба:

Законът влиза в сила на 13.03.2020 г.

Още по темата

Пленумът на ВСС се саморазпусна до 13 април, отложени са и всички конкурси за младши магистрати

Предишна новина

Томислав Дончев увери, че работата на администрацията на гише няма да спира

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    3
    0

    Всички срокове регламентирани в нормативните актове спират да текат по време на действието на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) извънредно положение върху цялата територия на Република България.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.