България спечели дело срещу ЕК за достъпа до газопреносни мрежи

България спечели дело срещу ЕК за достъпа до газопреносни мрежи

България спечели дело в Съда на Европейския съюз относно условията за достъп до газопреносни мрежи, образувано по искова молба на Европейската комисия (ЕК) в рамките на наказателна процедура срещу страната ни за нарушения на европейското законодателство, съобщават от Министерството на икономиката и енергетиката. Решението на съда е публикувано днес.

Наказателната процедура стартира през юни 2009 г. и преминава в съдебна фаза през 2012. Дело С - 198/2012 е заведено за нарушение на Регламент (ЕО) № 715/2009.  Мотивът на ЕК е че българският газопреносен оператор - "Булгартрансгаз" ЕАД не предоставя услуги за виртуален пренос на газ в обратна посока ("backhaul") по транзитната газопреносна мрежа и това според Комисията е неизпълнение на задължение, предвидено в този регламент.

Услугите за виртуален пренос на газ в обратна посока (backhaul) дават възможност на търговци на газ да сключват договори с газопреносните оператори за за пренос на газ в посока обратна на посоката на физическото движение на газа в тръбата. Реално това се изразява в салдиране от страна на газопреносните оператори на количествата природен газ, договорени за пренос в двете противоположни посоки. От количествата, договорени за физически пренос в едната посока, се приспадат договорените количества за пренос в обратна посока. В резултат, физически се пренася само количеството газ, представляващо разликата между тях.

В позицията на България по делото се защитава тезата, че разпоредбите на ЕК не предвиждат задължение за предоставяне на услуги за виртуален пренос в обратна посока ("backhaul") и в Регламент (ЕО) №715/2009 не е посочено изрично задължение за операторите на преносни мрежи да осигуряват тези услуги. Независимо от липсата на такова задължение в Регламента, като страна, която активно съдейства за развитието на европейския газов пазар, към настоящият момент "Булгартрансгаз" ЕАД вече изпълнява очакванията на ЕК по отношение предлагането на тези услуги на пазара.

Промени в закона за конфискацията може да има след като се натрупа съдебна практика

Предишна новина

Таки по стъпките на Маргините и Дамбовците - иска да го съдят или да му свалят обвиненията

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  прекрасно | нерегистриран
  0
  0

  До коментар [#1] от " задължително трябва да ги уважат с поне една награда":  Очевидно е при успех да има награда. Така е правилно. Може ли да ни просветлите защитниците на БГ в какво качество са и малко история. Инфо просто.

 2. 1
  задължително трябва да ги уважат с поне една награда | нерегистриран
  2
  0

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0198

  52 От изложеното по-горе следва, че разпоредбите на член 14, параграф 1 и член 16, параграф 1 и параграф 2, буква б) от Регламент № 715/2009 не установяват задължение за предлагане на виртуален капацитет за обратен пренос на газ.

  53 Следователно искът на Комисията трябва да бъде отхвърлен.

  По съдебните разноски

  54 Съгласно член 138, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като Република България е направила искане за осъждането на Комисията, а последната е загубила делото, следва Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

  По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

  1) Отхвърля иска.

  2) Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

  Подписи

  Република България, за която се явяват Д. Драмбозова, Е. Петранова и Ю. Атанасов, в качеството на представители, трябва да ги награди.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.