post-featured-image-90050.jpg

Съветът на Европа иска България да наруши Конституцията си във връзка с отговорността на главния прокурор

Възможно ли е Съветът на Европа – една от най-мащабните и авторитетни организации – чийто най-значим орган е не друг, а самият Европейски съд по правата на човека – да поиска от някоя...
post-featured-image-90046.jpg

Ало измамите - екзотични престъпления, извършвани от организирани престъпни групи*

След мащабните акции в страната ни от прокуратурата отчитат драстичен спад на телефонните измами. От началото на 2021 г. е регистрирана само една измама по телефона. За технологията на телефонните изма...
post-featured-image-89984.jpg

"ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА": Мълчаливата конституция на хановете в Плиска

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често ти...
post-featured-image-89967.jpg

Престъпление ли е отвличането на дете от родител?

Заедно с нарасналата мобилност на българските граждани и все по-често срещаните бракове и съжителства с чужденци, международното отвличане на дете от родител става все по-голям проблем. След развода ил...
post-featured-image-89953.jpg

Бавно правосъдие. Отговорността на държавата

Когато говорим за качествено правораздаване освен крайният съдебен акт няма как да не включим и времето за решаване на делото. Без съмнение и най-справедливият закон става неефетивен, ако не бъде своев...
post-featured-image-89949.jpg

Върховенството на закона и основните принципи на ЕС. Част втора – инструменти за защита и пътят напред

Илхан Кючюк, член на ЕП от ДПС/Обнови Европа; Антоанета Асенова, съветник в ЕП към делегацията на ДПС/Обнови Европа След кодифицирането в първичното право на Съюза на общите за държавите членки...
post-featured-image-89908.jpg

Предсрочното освобождаване, при наличие на законовите предпоставки, е гаранция за защита на обществения интерес

Институтът на предсрочното освобождаване (често отъждествяван с израза „условно предсрочно освобождаване“) бе обект на съществени законодателни промени. Правните норми, отнасящи се до м...
post-featured-image-89891.jpg

Безвъзмездният труд в полза на обществото – крачка напред или назад

В последното си парламентарно заседание народните представители приеха с гласовете на управляващото мнозинство промени в Закона за административните нарушения и наказания, с които в чл.13 ал.2 се предв...
post-featured-image-89874.jpg

Внимание! Какво трябва да знаем при измама в Интернет-част 2

Най-новите проучвания сочат, че Ковид-пандемията измени трайно начина на пазаруване на потребителите. Повече хора се ориентират към онлайн търговията с цел физическа дистанция и избягване на близки кон...
post-featured-image-89860.jpg

Върховенството на закона и основните принципи на ЕС. Част първа – общ преглед и историческо развитие

Илхан Кючюк, член на ЕП от ДПС/Обнови Европа; Антоанета Асенова, съветник в ЕП към делегацията на ДПС/Обнови Европа Концепцията за ЕС като „правова общност“ (rechtsgemeinschaft) въве...
post-featured-image-89834.jpg

Проф. Пламен Киров: Съдии да разследват главния прокурор е абсурд

Състав от съдии да ръководи разследването срещу главния прокурор и други негови „висши“ колеги, като самото то да се извършва от органи на изпълнителната власт. Такова странно и крайно ради...
post-featured-image-89828.png

Стрес тестовете от Европа - доказателство за стабилността на банковата система у нас

През 2020 година България успя да покрие всички изисквания и подаде документи за членство в Европейския валутен механизъм – ERM II и Банковия съюз. Като мотив бяха посочени проведените успешни пр...
post-featured-image-89816.jpg

Проф. дфн Анастас Герджиков: Студентите остават в общежитията до юли, неоснователно е да се притесняват за стипендии и осигуровки

Няма никакви основания студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се притесняват относно пребиваването им в общежитията към висшето учебно заведение, стипендиите или пола...
post-featured-image-89726.jpg

Хедонизъм, непотизъм или въпрос на оцеляване?

Пиша тези „закачки“ по повод плахите опити Върховният касационен съд (ВКС) да се превърне в литературен кръжок като му се вмени задачата да „коригира“ творческите литературни ус...
post-featured-image-89660.jpg

Освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а НК и правата на потърпевшите

В рамките на Европейския съюз са установени минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС на европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2...