post-featured-image-85941.jpg

Права на работодателя и неговите служители при извънредно положение

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. в България е обявено извънредно положение. В тази връзка Министерски съвет и Народното събрание предприеха серия от мерки за спряване с последствията...
post-featured-image-85871.jpg

Създава се хаос и напрежение заради Медицинския съвет. Проявете малко управленска компетентност*

Все пак има някои базисни принципи за управление, вкл. при кризи. Дори когато се създават паралелни, конкуриращи се помощни звена, комисии, щабове, работни групи и пр., целта е да има взаимен контро...
post-featured-image-85830.jpg

Пламен Георгиев все пак спечели една от най-важните битки за справедливостта

"Без справедливост няма свобода". Това е казал австрийският архитект и публицист Симон Визентал, един от малкото оцелели от нацистките концлагери. В днешна България на 21 век, справедливостта и своб...
post-featured-image-85779.jpg

Съдът е длъжен да прилага закона и да познава разликата между конфискация в наказателното право и тази в гражданското правосъдие

Решението на Съда на Европейския съюз безспорно обогатява европейската съдебна практика по конфискация на незаконно придобито имущество. То не е изненада за българските юристи, които правят разл...
post-featured-image-85741.jpg

Всичко ново е добре забравено старо, дори в случая на съдията в ЕСПЧ Йонко Грозев

"Неправителствените организации са се превърнали в инструменти за политическо въздействие и упражняват влияние" – това заяви френският изследовател Grégor Puppinck в интервю за "Правен свят" вероятн...
post-featured-image-85651.jpg

Прекратяване на договор за туристически пакет, поради непреодолими и извънредни обстоятелства

Разпоространението на вируса COVID – 19 ни поставя пред най - различни предизвикателства, поставя въпроси, както от здравен, така и от икономически характер. Въз основа на действащата към момента пр...
post-featured-image-85628.jpg

Конституционна уредба на извънредното положение

В Конституцията на Република България от 1991 г. чл. 57, ал. 1 прокламира, че "основните права са неотменими". Конституционният законодател е създал засилена гаранция и за неотменимостта на основнит...
post-featured-image-85504.jpg

За ползата от промените в Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

До 31 март всички предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата година, декларират обстоятелството и го публикуват в Търговския регистър. За публикуване на декларацията не се дължи...
post-featured-image-85454.jpg

Пупинк разкри делата, по които Йонко Грозев е бил в конфликт на интереси*

Българският съдия в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) Йонко Грозев е нарушил два ключови документа, които са в основата на институцията. Това се разбира от коментар на Грегор Пупинк, дирек...
post-featured-image-85433.jpg

Tърговска тайна – мерки за защита и обезщетения

Информацията винаги е била ценен капитал, особено за тези, които знаят как да боравят с нея. Интелектуалният капитал на предприятията представлява скъпо струваща инвестиция и обхваща един продължите...