post-featured-image-41455.jpg

Културно-възпитателното значение на правораздаването

Встъпителна лекция * Когато поставям на разглеждане проблема за културно-възпитателното значение на правораздаването, аз предпоставям възможността за културно-възпитателно въздействие на пр...
post-featured-image-41451.jpg

Сегашното правителство на Борисов действа точно по същия начин както предишното правителство на Борисов

Преди изборите Бойко Борисов категорично заяви, че който не иска реформи, да не гласува за ГЕРБ. Човек да си помисли, че аха – и наистина ще има реформи. Най-после! Но когато едно правителство и...
post-featured-image-41392.jpg

Сърбия: правосъдие в кома*

Вече близо 3 месеца продължава стачката на адвокатите в Сърбия. А скорошен изход от ситуацията не се очертава. Настроенията между двата лагера са враждебни. От едната страна на барикадата е гилдията...
post-featured-image-41381.jpg

Второто Преюдициално запитване по делото "Огнянов" - опит за установяване на нов правен институт

Българското наказателно право е "вносно" - то е резултат от възприемане на чужди наказателно правни разрешения. Нашата наказателна наука и съдебна практика не са успели да произведат нищо "за износ"...
post-featured-image-41375.jpg

Могат ли посланици да се произнасят по искания за конкретни оставки в съдебната система?

Въобще не коментирам прави ли са посланиците на 7-те държави по същество – дали е основателно да се подкрепят искания за оставки на ръководителите на конкретния съд. Това е важен, но съвсем отделен...
post-featured-image-41335.jpg

Корупцията не е главният недъг на съдебната власт*

През последните месеци съдебната власт е във фокуса на общественото внимание. Причината за това са поредните безобразия на отделни магистрати и на самото "правителство" на магистратите - Висшия съде...

Държавните помощи в българския енергиен сектор през призмата на правото на ЕС

Предизвикателствата и проблемите, свързани с енергийния сектор, продължават да бъдат сред водещите новини и да привличат общественото внимание във всички европейски държави, включително и в България. Особено чувствителни се оказват въпросите, които непосредствено засягат обикновения потребител...
post-featured-image-41219.jpg

Не бива инспекторатът, увличайки се в издирване на грешките на съдиите, да пренебрегва напътствената деятелност*

Институтът на съдебните инспектори е учреден с измененията от 5. V. 1910 г. на Закона за устройството на съдилищата. Длъжността главен съдебен инспектор е била предвидена с измененията на същия зако...
post-featured-image-41208.jpg

Към Арбитражния съд по Коледа. И към всички, които смятат, че не се отнася до тях*

Коледните речи са омразни, освен ако рязко не се сведат до безобидно "Наздраве!". При все това ще навлека върху си риска от вашето нетърпение – защото знам, че никой от нас не е истински гладен...
post-featured-image-41142.jpg

По-добре сами да питаме Люксембург, отколкото да се излагаме пред чужденците

Отправянето на Преюдициално запитване за съответствието между чл.17 ал.2 от Рамковото решение № 2008/909/ПВР и нормата на чл. 457 ал.5 НПК вр чл. 41 ал.3 НК, както е тълкувано с т.3 от Тълкувателно...
post-featured-image-41015.jpg

Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)*

За опущения и грешки, допуснати при изпълнение на служебните длъжности, и за провинения вън от службата длъжностните лица по съдебното ведомство отговарят дисциплинарно. Тази отговорност е предвиден...
post-featured-image-40990.jpg

Начин за назначение и повишение на съдии и прокурори у нас (1880-1941)*

Достойнството на съдебната власт зависи от достойнствата на съдиите и прокурорите. Затова, на първата съдийска служба требва да бъдат назначени лица достойни, притежаващи всички човешки и съдийски д...