post-featured-image-38541.jpg

В България прокуратурата не бива да става част от изпълнителната власт

В коментар под статия на "Правен свят" от миналата седмица читател, обозначил се като "прокурор", написа: Не през ден, всеки ден четем - "Прокуратурата това, прокуратурата онова". Предлагам ви и...
post-featured-image-38360.jpg

Самоотводът на съдията – начин на употреба

Институтът на самоотвода е познат отдавна на българското процесуално право. Той цели осигуряване на безпристрастност и обективност на съответната процедура. При наличие на определени факти съответни...
post-featured-image-37943.jpg

Аз съм лобист на българските граждани, лобирам за тях и техните права

"Аз съм лобист на българските граждани, лобирам за тях и техните права". Това заяви за "Правен свят" зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева по повод на приетата вчера от правителството п...

Актуални проблеми по прилагането на НПК и търсенето на съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 6 от ЕКПЧ

І. По въпроса за основанията за задържане по чл. 64, ал. 2 НПК, постановено от прокурор, и допустимостта на съдебния контрол за неговата законност Основно право на гражданите по чл. 30 от Конституцията на Република България е правото им на лична свобода и неприкосновеност, което може да бъде о...
post-featured-image-37797.jpg

НПК не предвижда ред за обжалване на постановление за задържане до 72 часа

Във връзка със публикувана статия от 14 юли 2014 г. в сайта "Правен свят" със заглавие "Съдебен контрол се дължи по всяко задържане - още до като то трае", се възползвам от право на отговор по повод...
post-featured-image-37727.jpg

Зловеща клада на правни принципи и международни договори *

На 01. 07. 2014 г. влизат в сила санкциите на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и...
post-featured-image-37710.jpg

Поредният "нов" ЗОП

На 13 май 2014 г. в  брой 40 на "Държавен вестник" беше обнародван поредният закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Без преходните и заключителни разпоредби то...
post-featured-image-37642.jpg

Кражбата на десетилетието?*

Отнемането на лиценза на КТБ и нейната несъстоятелност може да се превърне в най-голямата еднократна кражба от данъкоплатците за десетилетието. Плановете на БНБ за бъдещето на КТБ пораждат много въп...
post-featured-image-37604.jpg

Върховенство на закона: старите играчи в нов разговор

От 2009 г. насам България се управлява без парламентарно мнозинство – т.е. без политическа партия или коалиция, която да може да формира стабилно парламентарно мнозинство за време, съизмеримо със ср...
post-featured-image-37475.jpg

Какво не отчита инициативата за премахване на част от таксите на ЧСИ *

"Никой никога не може да предвиди броя на глупостите в обществен оборот." (Парафраза на известния първи закон на глупостта на Карло Чипола)В Тарифата за таксите и разноските към Закона за частни...
post-featured-image-37434.jpg

Не може да се носи наказателна отговорност за вярна информация

Практиката показва, че за България е необходима разпоредба, която да предвижда наказателна отговорност за разпространение на невярна информация, водеща до паника сред вложителите. Това е преобладава...
post-featured-image-37386.jpg

А когато театърът реално гори? *

Предизвикването на масова паника е сред най-старите основания за изключение от свободата на словото. През 1919 г. знаменитият съдия Оливър Уендъл Хоумс в своите мотиви по Schenck v. United States п...
post-featured-image-37310.jpg

На кого да вярваме – на международните пазари или на Нострадамус?

Новият Нострадамус*: "Трябва да се емитира веднага нов дълг, и то от поне 5-6 милиарда лева, за да се успокоят хората. Катастрофата се превърна в бедствие." (27 юни 2014 г.) След такова изказван...