post-featured-image-35943.jpg

Висшият съдебен съвет като трите маймуни*

Висшият съдебен съвет (ВСС) – кадровият орган на съдебната власт открай време се опитва да изглежда като трите маймуни, чиято символика означава "не знам, не чух, не видях". Но дистанцирането от зло...
post-featured-image-35937.jpg

Нужни са гаранции, че всички хора с увреждания ще имат право да гласуват

"Нужни са действия, за да се гарантира, че всички хора с увреждания могат да гласуват" Към това призова Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), която на 29 април 2014 г. обяви до...
post-featured-image-35874.jpg

Парламентът се кани да "освободи" разследващите полицаи от прокурорска оценка

Дали една държава е полицейска зависи от това как се осъществява контролът върху полицаите от съдебната власт. Дали разследващите полицаи си вършат добре работата би следвало да се реши от проку...
post-featured-image-35850.jpg

Уроци, които британският съд може да научи от процеса срещу Писториус

Героят от пистата, блондинката модел , кръв, смърт, сълзи. Една завладяваща телевизионна сапунка. Но процесът на Оскар Писториус , наблюдаван от Южна Африка, е доста повече от това – заради неговата...
post-featured-image-35765.jpg

Действие първо: На прицел в съдебната зала - религията на 13 имами

Фашист ли си, ако притежаваш фашистки книги, престъпник ли си, ако не си изпълнил задължение, каквото закона не ти вменява, редно ли е държавата да се намесва в религията и до какви последици може д...
post-featured-image-35732.jpg

Делото Йорданова и други и отговорността на българските съдии

Тази година за първи път Организацията на обединените нации официално отбеляза Международния ден на ромите. Решението "Йорданова и други" на Европейския съд по правата на човека бе основната тема на...
post-featured-image-35697.jpg

Еднополовите двойки в Европа

Темата за еднополовите двойки е толкова непопулярна в България днес, че дори не е сред темите, които юристите засягат. Равните права за нехетеросексуалните хора са по-скоро тема на улични дебати, но...
post-featured-image-35661.jpg

И районните съдилища трябва да могат да сезират Конституционния съд

Когато се говори за системата от способи за защита на основните права, обикновено на предна позиция излиза традиционното правосъдие - съдебната система, което, разбира се, е естествено. Съдебната си...
post-featured-image-35594.jpg

За мнозинството, с което ВСС приема решение за дисциплинарно освобождаване на свой член

Решението на Висшия съдебен съвет от 13 март т.г. за дисциплинарното уволнение на члена на съвета Камен Ситнилски предизвика скандал, чиито последици съдът тепърва ще преценява. С гласуването на тов...
post-featured-image-35574.jpg

За диалога между Съда в Страсбург и националните съдилища

Повече от 20 години след ратификацията на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ, Конвенцията) едва ли е необходимо да се припомня, че по силата на чл. 5 /4/...
post-featured-image-35568.jpg

Възстановяване след зверствата *

Ужасяващи деяния Това се случи след обяд на 22 юни 2011 година. Пред правителствения център (Regjeringskvartalet) в Осло избухна паркирана кола-бомба. Центърът е висока сграда, кабинетите на мин...
post-featured-image-35526.jpg

Национално бюро-фантом

Наложи ми се да проведа интересен разговор с председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Благодарение на журналистическите си контакти намерих мобил...
post-featured-image-35420.jpg

Трябва ли да има второ Министерство на финансите заради европейските фондове?

"Настроена" ли е системата за управление и контрол на европейските средства в Република България към  предизвикателствата на програмен период 2014-2020г.?Необходимо ли е да има второ министерст...
post-featured-image-35188.jpg

Трябва ни единен регулатор в областта на конкурентното и потребителското право

В основата на защитата на конкуренцията е интересът на потребителя – конкуренцията води до увеличаване на избора на стоки и услуги, повишаване на тяхното качеството, понижаване на цените и стимулира...