post-featured-image-90148.jpg

76 години от масовите смъртни присъди за български политици

Навършват се 76 години от първите присъди на т. нар. Народен съд. Денят на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим се чества на 1 февруари по предложение на президентите на България...
post-featured-image-90140.jpg

Прокурор по разследването срещу главния прокурор – какво означава това?

Прокурор по разследването срещу главния прокурор – какво означава това? Новината  на седмицата в сферата на законотворчеството е създаването на нова правна фигура в областта на наказателното...
post-featured-image-90118.jpg

Човешките права като утопия

Имат ли съвременните общества ясна, конкретна и единна дефиниция на все по масово разпространяващото се в XXI в. понятие „човешки права“? До колко тази дефиниция, ако тя съществува, е разби...
post-featured-image-90115.jpg

Храна за смет

Поредното доказателство за консуматорското общество, в което се превръщаме, са стотиците тонове храна, които годишно се изхвърлят на фона на милионите хора, заспиващи гладни. Само в България всяка годи...
post-featured-image-90102.jpg

Какви са резултатите от увеличението на таксите в касационното производство по АПК?

С бр. 77 на Държавен вестник от 18.09.2018 г. бяха въведени някои промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК), като една от тях се изразяваше в увеличението на таксата за касация, уредена в чл....
post-featured-image-90097.jpg

Съвременни форми на наказанията без лишаване от свобода: тенденции и възможности

В чл. 31, ал. 4 от Конституцията на Република България се прогласява принципът за недопускане на ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. В същот...
post-featured-image-90093.jpg

„Експертът по всичкология“ Михаил Екимджиев още не може да реши дали подкрепя мерките срещу COVID-19

Адвокатът-правозащитник Михаил Екимджиев, чиято „бурна“ обществена позиция по всички възможни въпроси от дневния ред на страната редовно се чува през медиите на няколко обвиняеми и подсъдим...
post-featured-image-90050.jpg

Съветът на Европа иска България да наруши Конституцията си във връзка с отговорността на главния прокурор

Възможно ли е Съветът на Европа – една от най-мащабните и авторитетни организации – чийто най-значим орган е не друг, а самият Европейски съд по правата на човека – да поиска от някоя...
post-featured-image-90046.jpg

Ало измамите - екзотични престъпления, извършвани от организирани престъпни групи*

След мащабните акции в страната ни от прокуратурата отчитат драстичен спад на телефонните измами. От началото на 2021 г. е регистрирана само една измама по телефона. За технологията на телефонните изма...
post-featured-image-89984.jpg

"ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА": Мълчаливата конституция на хановете в Плиска

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често ти...
post-featured-image-89967.jpg

Престъпление ли е отвличането на дете от родител?

Заедно с нарасналата мобилност на българските граждани и все по-често срещаните бракове и съжителства с чужденци, международното отвличане на дете от родител става все по-голям проблем. След развода ил...
post-featured-image-89953.jpg

Бавно правосъдие. Отговорността на държавата

Когато говорим за качествено правораздаване освен крайният съдебен акт няма как да не включим и времето за решаване на делото. Без съмнение и най-справедливият закон става неефетивен, ако не бъде своев...
post-featured-image-89949.jpg

Върховенството на закона и основните принципи на ЕС. Част втора – инструменти за защита и пътят напред

Илхан Кючюк, член на ЕП от ДПС/Обнови Европа; Антоанета Асенова, съветник в ЕП към делегацията на ДПС/Обнови Европа След кодифицирането в първичното право на Съюза на общите за държавите членки...
post-featured-image-89908.jpg

Предсрочното освобождаване, при наличие на законовите предпоставки, е гаранция за защита на обществения интерес

Институтът на предсрочното освобождаване (често отъждествяван с израза „условно предсрочно освобождаване“) бе обект на съществени законодателни промени. Правните норми, отнасящи се до м...
post-featured-image-89891.jpg

Безвъзмездният труд в полза на обществото – крачка напред или назад

В последното си парламентарно заседание народните представители приеха с гласовете на управляващото мнозинство промени в Закона за административните нарушения и наказания, с които в чл.13 ал.2 се предв...