post-featured-image-35152.jpg

От националните власти зависи ефективното изпълнение на решенията на Страсбург

Необходимостта от реформа на механизма, установен с Европейската конвенция за правата на човека, предизвиква загриженост почти откакто тя съществува, а започналият още през 60-те години процес е все...
post-featured-image-35082.jpg

Международноправният контекст на кризата около Украйна

Няма как да не направи силно впечатление, че в коментарите и становищата по кризата в Украйна интензивно се използва риторика и терминология от областта на международното право. Това донякъде е разб...
post-featured-image-35051.jpg

От ЕСПЧ се чака да се произнесе за връзката между престъпната дейност и отнетото имущество

Въвеждането на гражданската конфискация на имущество, "придобито от престъпна дейност", по закона от 2005 г., и на "незаконно придобито имущество" по закона от 2012 г., повдигна сериозни въпроси за...
post-featured-image-34951.jpg

Неизбежната отбрана в проекта за НК – врата към безнаказано насилие и произвол

Уредбата на неизбежната отбрана в чл. 14 от проекта за Наказателен кодекс (НК) е почти дословно пренесена от чл. 12 на сега действащия кодекс. Тази уредба не е преставала да бъде обект на разгорещен...
post-featured-image-34910.jpg

Проектът за нов НК иска доста редакции, но трябва да се подкрепи

За разработване и приемане на нов Наказателен кодекс се говори с променлива интензивност през последните поне 10 години. Дебатът по темата се поставя с нова острота почти при всяка следваща промяна...
post-featured-image-34899.jpg

Резилът "ВСС"

"Мисля, че сме обречени... Изглеждаме зле и, извинявайте за думата – идиотски." Това са думи на бившия главен прокурор, сега конституционен съдия, Борис Велчев към колегите му от Висшия съдебен съве...
post-featured-image-34866.jpg

Щатовете в съдебната власт трябва да се определят според натовареността

Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да съобразява индивидуалната натовареност на всеки орган на съдебната власт при прекрояването на щата, включително на Инспектората към ВСС (ИВСС). Това става ясно...
post-featured-image-34859.jpg

В спора за Украйна и двете страни грешат

Когато се обсъждат далечни събития, изглежда, че най-трудно е да се каже "и двете". Украйна е пример за това - дебатите в случая са сведени до размяна на взаимни обвинения, като всяка страна отправя...
post-featured-image-34641.jpg

Помирение или наказание?

Професор Нилс Кристи е автор на учебници по криминология, които се четат по цял свят. Носител е на наградата Fritt Ord (Свободно слово) за 2001 г. наред с Андрей Сахаров, Лео Етингер, Харта 77 (...
post-featured-image-34584.jpg

Как да изберем главен съдебен инспектор*

Над Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) като че тегне прокоба и съставът му не може да бъде подновен нормално от 2011 г. насам. Първо бяха проблемите с изборите на нови инспектори, после в...
post-featured-image-34548.jpg

Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес

На 21 януари 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по обединените за общо разглеждане три жалби – Valchev v. Bulgaria[1], Dzhanfezovi  v. Bulgaria[2] и Todorov  v...
post-featured-image-34526.jpg

Желае ли прокуратурата прозрачност на данните за нередности при подслушванията?

В съдебно заседание на 12 февруари 2014 г. Административният съд- София град, 38 състав, прекрати административно дело № 4832/2013 г., образувано по жалба на журналиста от в."Капитал" Росен Босев и...
post-featured-image-34462.jpg

Защо съдът не може да освободи задържаните от полицията лица?

Проблемът с обжалването на задържането до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) стои отдавна. Той има най-малко две измерения. Първото е, че няма законов ред, по който съд...
post-featured-image-34411.jpg

Страсбургският съд - начин на употреба

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) получи неочаквано клеймо през последните седмици. Заклеймен беше като поредния фалшив месия, обещал на българското общество светло бъдеще и след това поп...