Държавните помощи в българския енергиен сектор през призмата на правото на ЕС

Предизвикателствата и проблемите, свързани с енергийния сектор, продължават да бъдат сред водещите новини и да привличат общественото внимание във всички европейски държави, включително и в България. Особено чувствителни се оказват въпросите, които непосредствено засягат обикновения потребител...
post-featured-image-41219.jpg

Не бива инспекторатът, увличайки се в издирване на грешките на съдиите, да пренебрегва напътствената деятелност*

Институтът на съдебните инспектори е учреден с измененията от 5. V. 1910 г. на Закона за устройството на съдилищата. Длъжността главен съдебен инспектор е била предвидена с измененията на същия зако...
post-featured-image-41208.jpg

Към Арбитражния съд по Коледа. И към всички, които смятат, че не се отнася до тях*

Коледните речи са омразни, освен ако рязко не се сведат до безобидно "Наздраве!". При все това ще навлека върху си риска от вашето нетърпение – защото знам, че никой от нас не е истински гладен...
post-featured-image-41142.jpg

По-добре сами да питаме Люксембург, отколкото да се излагаме пред чужденците

Отправянето на Преюдициално запитване за съответствието между чл.17 ал.2 от Рамковото решение № 2008/909/ПВР и нормата на чл. 457 ал.5 НПК вр чл. 41 ал.3 НК, както е тълкувано с т.3 от Тълкувателно...
post-featured-image-41015.jpg

Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)*

За опущения и грешки, допуснати при изпълнение на служебните длъжности, и за провинения вън от службата длъжностните лица по съдебното ведомство отговарят дисциплинарно. Тази отговорност е предвиден...
post-featured-image-40990.jpg

Начин за назначение и повишение на съдии и прокурори у нас (1880-1941)*

Достойнството на съдебната власт зависи от достойнствата на съдиите и прокурорите. Затова, на първата съдийска служба требва да бъдат назначени лица достойни, притежаващи всички човешки и съдийски д...
post-featured-image-40942.jpg

Кризата с основните права на българина влиза в остра фаза*

Само преди дни правителството взе решение за изплащането на 25 656 евро по поредните осъдителни решения срещу България, постановени от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Сумата...
post-featured-image-40838.jpg

Разделянето на ВСС на две колегии не може да стане само чрез промени в закона*

Димитър Гочев е бил съдия, председател на отделение и заместник-председател на Върховния съд. Бил е и член на ВСС. От 1994 г.до 2003 г. е съдия в Конституционния съд. Шест години е бил и съдия в Евр...
post-featured-image-40835.jpg

Как с питане до Люксембург може да бъде отменено Тълкувателно решение на ВКС

С влизането на Република България в Европейския съюз българският съд следва да прилага в своята правораздавателна дейност т.нар. европейско право - учредителните договори на ЕС, международните догов...

Защитата на личните данни в епохата на интернет

Въведение Живеем в информационно общество. Тази фраза се е превърнала в клише до степен, че не се замисляме за параметрите на нейния смисъл. Светът  започна да става обезпокоително малък, откакто с помощта на средства за търсене на информация в интернет /търсачки/, можем да узнаем подробн...
post-featured-image-40449.jpg

За почерковите експертизи и за подводните камъни

При криминалистическото изследване на ръкописни текстове и на подписи в документи с цел установяване авторството им, в практиката понякога се налага да се изследват и техни ксерокопия. Това обикнове...
post-featured-image-40381.jpg

За допинга в колоезденето и съдебната реформа в България*

След години на замитане под килима на проблемите на правосъдието, няколко събития от последните седмици дават основание за оптимизъм, че най-накрая нещо сериозно може да бъде направено. Обявенат...

Замените на горски земи като държавна помощ *

1. Решението на Европейската комисия С решение от 5 септември 2014 г. Европейската комисия прие, че някои сделки за замяна на горски земи държавна собственост срещу горски земи частна собственост (станали известни в публичното пространство у нас като "заменки") представляват държавна помо...
post-featured-image-40224.jpg

Кое е вярно – че заварените министри са от квотата на реформаторите или че не са?

Само едно от двете твърдения, направени с разлика един ден, може да бъде вярно: Заявеното от участниците в преговорите от страна на реформаторите ден преди определянето на кабинета, че не могат...