post-featured-image-89874.jpg

Внимание! Какво трябва да знаем при измама в Интернет-част 2

Най-новите проучвания сочат, че Ковид-пандемията измени трайно начина на пазаруване на потребителите. Повече хора се ориентират към онлайн търговията с цел физическа дистанция и избягване на близки кон...
post-featured-image-89860.jpg

Върховенството на закона и основните принципи на ЕС. Част първа – общ преглед и историческо развитие

Илхан Кючюк, член на ЕП от ДПС/Обнови Европа; Антоанета Асенова, съветник в ЕП към делегацията на ДПС/Обнови Европа Концепцията за ЕС като „правова общност“ (rechtsgemeinschaft) въве...
post-featured-image-89834.jpg

Проф. Пламен Киров: Съдии да разследват главния прокурор е абсурд

Състав от съдии да ръководи разследването срещу главния прокурор и други негови „висши“ колеги, като самото то да се извършва от органи на изпълнителната власт. Такова странно и крайно ради...
post-featured-image-89828.png

Стрес тестовете от Европа - доказателство за стабилността на банковата система у нас

През 2020 година България успя да покрие всички изисквания и подаде документи за членство в Европейския валутен механизъм – ERM II и Банковия съюз. Като мотив бяха посочени проведените успешни пр...
post-featured-image-89816.jpg

Проф. дфн Анастас Герджиков: Студентите остават в общежитията до юли, неоснователно е да се притесняват за стипендии и осигуровки

Няма никакви основания студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се притесняват относно пребиваването им в общежитията към висшето учебно заведение, стипендиите или пола...
post-featured-image-89726.jpg

Хедонизъм, непотизъм или въпрос на оцеляване?

Пиша тези „закачки“ по повод плахите опити Върховният касационен съд (ВКС) да се превърне в литературен кръжок като му се вмени задачата да „коригира“ творческите литературни ус...
post-featured-image-89660.jpg

Освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а НК и правата на потърпевшите

В рамките на Европейския съюз са установени минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС на европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2...
post-featured-image-89612.jpg

Имаме ли право да изберем настойник на децата ни чрез завещателно разпореждане?

Глобалният хаос, настъпил вследствие на пандемията, се разгръща скоростно като обхваща всевъзможни аспекти на човешкия живот. Отвъд спада в световната икономиката и проблемите от политическа гледка точ...
post-featured-image-89558.jpg

Обективно невъзможно електронно правосъдие

На поредно свое заседание Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) подложи на обсъждане Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и нейните доработки, корекции и оптимизации, породени от безбро...
post-featured-image-89476.jpg

Какво ще прави по-главният от главния прокурор*

Предложението на управляващите за избора на разследващ главния прокурор е далеч от всякаква логика и благоприличие. Предлагат ни Прокурорската колегия, където главният има пълната власт, да посочва чов...
post-featured-image-89444.jpg

Проф. Пламен Киров: Прокурорската колегия трябва да избира разследващия главния, а не Пленумът

Прокурор, който да не е точно прокурор, но да е ангажиран с евентуални разследвания срещу главния прокурор. Такова предложение за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) направиха депутати от...
post-featured-image-89421.jpg

Адвокатската реклама

Рекламата като един от най-старите способи за популяризиране на съдържание и привличане на клиентела в историческа перспектива е била обект на различни възприятия и класификации. Конкретно адвокатската...