post-featured-image-89984.jpg

"ЗАКОНЪТ В ИСТОРИЯТА": Мълчаливата конституция на хановете в Плиска

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често ти...
post-featured-image-89967.jpg

Престъпление ли е отвличането на дете от родител?

Заедно с нарасналата мобилност на българските граждани и все по-често срещаните бракове и съжителства с чужденци, международното отвличане на дете от родител става все по-голям проблем. След развода ил...
post-featured-image-89953.jpg

Бавно правосъдие. Отговорността на държавата

Когато говорим за качествено правораздаване освен крайният съдебен акт няма как да не включим и времето за решаване на делото. Без съмнение и най-справедливият закон става неефетивен, ако не бъде своев...
post-featured-image-89949.jpg

Върховенството на закона и основните принципи на ЕС. Част втора – инструменти за защита и пътят напред

Илхан Кючюк, член на ЕП от ДПС/Обнови Европа; Антоанета Асенова, съветник в ЕП към делегацията на ДПС/Обнови Европа След кодифицирането в първичното право на Съюза на общите за държавите членки...
post-featured-image-89908.jpg

Предсрочното освобождаване, при наличие на законовите предпоставки, е гаранция за защита на обществения интерес

Институтът на предсрочното освобождаване (често отъждествяван с израза „условно предсрочно освобождаване“) бе обект на съществени законодателни промени. Правните норми, отнасящи се до м...
post-featured-image-89891.jpg

Безвъзмездният труд в полза на обществото – крачка напред или назад

В последното си парламентарно заседание народните представители приеха с гласовете на управляващото мнозинство промени в Закона за административните нарушения и наказания, с които в чл.13 ал.2 се предв...
post-featured-image-89874.jpg

Внимание! Какво трябва да знаем при измама в Интернет-част 2

Най-новите проучвания сочат, че Ковид-пандемията измени трайно начина на пазаруване на потребителите. Повече хора се ориентират към онлайн търговията с цел физическа дистанция и избягване на близки кон...
post-featured-image-89861.jpg

Киберпънк 2021*

Малко след утвърждаването на Джо Байдън за президент станахме свидетели на дигитална кристална нощ. В рамките на 24 часа се случи следното: Facebook премахна (засега временно) профила на все още дей...
post-featured-image-89860.jpg

Върховенството на закона и основните принципи на ЕС. Част първа – общ преглед и историческо развитие

Илхан Кючюк, член на ЕП от ДПС/Обнови Европа; Антоанета Асенова, съветник в ЕП към делегацията на ДПС/Обнови Европа Концепцията за ЕС като „правова общност“ (rechtsgemeinschaft) въве...
post-featured-image-89834.jpg

Проф. Пламен Киров: Съдии да разследват главния прокурор е абсурд

Състав от съдии да ръководи разследването срещу главния прокурор и други негови „висши“ колеги, като самото то да се извършва от органи на изпълнителната власт. Такова странно и крайно ради...
post-featured-image-89828.png

Стрес тестовете от Европа - доказателство за стабилността на банковата система у нас

През 2020 година България успя да покрие всички изисквания и подаде документи за членство в Европейския валутен механизъм – ERM II и Банковия съюз. Като мотив бяха посочени проведените успешни пр...
post-featured-image-89816.jpg

Проф. дфн Анастас Герджиков: Студентите остават в общежитията до юли, неоснователно е да се притесняват за стипендии и осигуровки

Няма никакви основания студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да се притесняват относно пребиваването им в общежитията към висшето учебно заведение, стипендиите или пола...
post-featured-image-89726.jpg

Хедонизъм, непотизъм или въпрос на оцеляване?

Пиша тези „закачки“ по повод плахите опити Върховният касационен съд (ВКС) да се превърне в литературен кръжок като му се вмени задачата да „коригира“ творческите литературни ус...
post-featured-image-89660.jpg

Освобождаването от наказателна отговорност по чл. 78а НК и правата на потърпевшите

В рамките на Европейския съюз са установени минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС на европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2...
post-featured-image-89612.jpg

Имаме ли право да изберем настойник на децата ни чрез завещателно разпореждане?

Глобалният хаос, настъпил вследствие на пандемията, се разгръща скоростно като обхваща всевъзможни аспекти на човешкия живот. Отвъд спада в световната икономиката и проблемите от политическа гледка точ...