post-featured-image-28275.jpg

Запорите на банкови сметки ще стават по електронен път

Камарата на частните съдебни изпълнители вече има регистър на длъжниците, където всяко физическо или юридическо лице може свободно да прави справка за това дали даден търговец има задължения. Това о...